De Plek 30-01-1996

Amsterdam IJ Oever X=121/122 en Y= 490/489

De Plek 30-01-1996

Amsterdam IJ Oever X=121/122 en Y= 490/489

Met de Graansilo Korthals-Altes aan de oever van het IJ heeft de B.O.M., opgericht door Jan Schaefer, plannen voor 120 woningen en een aantal bedrijven.
De huidige bewoners en gebruikers, lid van Vereniging tot Behoud van de Graansilo, hebben een eigen plan. Archtect André van Stigt en kraker Klaas Kuitenbrouwer ontmoeten elkaar in het trappenhuis.

TXT1:

Aan de Westerdoksdijk 51 op de zuid-oever van het Ij te Am-sterdam wordt allang geen graan meer opgeslagen. Sinds vijf-tien jaar is de Graansilo, tussen de RD-coordinaten X=121/122 en Y= 490/489, gekraakt en wordt bewoond door kunstenaars die er de ideale ruimte voor hun ateliers hebben gevonden. In de Galerie vertonen zij hun werk, maar nodigen ook talent van buiten de hoofdstad uit. Afgelopen maand was dat Doro Krol uit Nijmegen.TXT2:

De kathedraal aan het Ij heeft in de loop van de eeuw gediend als ver¬dedigingswerk, graansilo en kunstbunker. Maar nu liggen er plannen om de kolos een woonfunctie te geven. De Buurt Ontwikkelings Maatschappij heeft architect André van Stigt opgedragen een bouwplan te maken.TXT3:

Uiteindelijk is de verbouwing van de Graansilo slechts een detail in het prestigieuze Ij-oever project van de gemeente Amsterdam. Op het projectbureau aan de Weesperstraat hangen de grote overzichtskaarten achter de rug van Hidde van Stralen.