De Plek 6-02-1996

Groningen Stad I X=233/234, Y= 582/581

De Plek 6-02-1996

Groningen Stad I X=233/234, Y= 582/581

Ex-wethouder Iepke Gietema heeft in een periode van veertien jaar als verantwoordelijke voor Ruimtelijke Ordening heel wat archtectuur uit de grond gestampt.
Koos Huizinga is van oudsher de kroegbaas van de stad. Maar alleen nog in het weekend is zijn huiskamer "de Sleutel" open voor iedereen.
De zuidrand van de stad Groningen is voorlopig klaar, maar aan de noordkant ligt nog een gebiedje rond de oude gasfabriek waar de nieuwe wethouder Willem Smink een "gedurfd"voorstel voor voorbereid. De moderne opvatting voorziet in inspraak over "Stiboga" in het allervroegste stadium.