De Plek 27-02-1996

Nieuweschans X= 276/277 en Y= 579/578

De Plek 27-02-1996

Nieuweschans X= 276/277 en Y= 579/578

Twintig procent van de bevolking is ouder dan 65 jaar, twintig procent is werkloos, twintig procent is arbeidsongeschikt en twintig 'locals' van het uit ruim 7000 inwoners bestaande Nieuweschans werken in het kuuroord.

Bezorgde burgervader Wim Cornelis is blij dat in ieder geval Fontana enigszins bijdraagt aan de gemeentekas.
Mevrouw Wolthek kwam 25 jaar geleden naar Nederlandse bodem om meneer Wolthek te huwen.
Meester Sap is de oude schoolmeester van het dorp en ook secretaris van de historische kring.

advertentie