De Plek 5-03-1996

Overschie X= 89/90 en Y= 440/439

De Plek 5-03-1996

Overschie X= 89/90 en Y= 440/439

Vlak na de oorlog kende Overschie 40.000 inwoners. Tegenwoor­dig telt dit deel Rotterdam nog maar 18.000 inwoners.Het streefcijfer is 24.000 inwoners. Met de aanwijzing van Overschie als Vinexlocatie worden er 1500 nieuwe woningen gepland.

Hoe de nieuwbouw gelokaliseerd gaat worden, is echter nog onduidelijk want veel hangt af van Zestienhoven. En wat doet Schiphol? Komt er een vijfde baan? Komt er een baan op de Maasvlakte? Wordt het vliegveld verplaatst naar Schieveen?

Voor de nieuwbouw zouden er een aantal voetbalvelden geofferd moeten worden. Maar omdat de populariteit van fitness het toch wint van voetbal is dat het probleem niet.

Overschie is in de Tweede Wereldoorlog onder regime van de Duitsers door Rotterdam geannexeerd. Ruim negentig procent van de bewoners (tegen vijftig procent van de deelraad) wil weer een zelfstandige Stadsprovincie. Dat zit er echter niet meer in. Hoe dan ook, als Overschie zich zou losrukken van Rotterdam is de eerste daadstelling de terugkeer van de ophaalbruggen over de Schie, de oude verbindingsweg naar Delftshaven.

De Oude Dorpsstraat van Overschie vond Anton Pieck mooi genoeg om er een tekening van te maken. Maar over de schoonheid van Overschie gaan we het niet hebben. Die schoonheid beperkt zich maar tot enkele straatjes.
Minder mooi, maar wel vooroorlogs is oud Overschie dat door de veengronden veel verzakking kent. Twee centimeter per jaar. De rijen huizen golven langs de A13 waar ze ook nog bloot staan aan veel decibel.
Kleinpolder Oost en Kleinpolder West zijn na de oorlog snel gebouwd als oplossing voor de woningnood. De renovatie is nu bijna klaar. Na de oorlog kende Overschie vooral een kwantitatieve woningnood. Tegenwoordig is er vooral sprake van een kwalitatieve woningnood.
De opdracht die de deelgemeente zich heeft gesteld is dan ook de bouw van woningen voor wat beter gesitueerden. Er is teveel voor de zwakke kant van de samenleving gebouwd.

advertentie