De Plek 4-06-1996

Ijsselstein X= 131/132 en Y= 447/446

De Plek 4-06-1996

Ijsselstein X= 131/132 en Y= 447/446


Zingende naaimachines en magnetrons die Nieuwsberichten op ongezette tijden doorgeven. De promotie van de radio komt
uit onverwach­te hoek. De VPRO-vierkante kilometer is deze week een magne­tisch veld, veroorzaakt door de straling van televisie en radiomasten.
Nu nieuwbouwwijk Zenderpark in aantocht is, heeft de gemeente IJsselstein besloten het EMC-complex (electronic
magnetic compatible) aan te pakken door de masten te verplaat­sen.
Of all places wordt als nieuwe locatie gedacht aan een
gebied dat op de route ligt van trekkende ganzen. Zonder
twijfel gaat het project de levens van duizenden vogels kosten
en 11 miljoen gulden. Misschien moet de IJsselsteinse burge­meester zijn plan nog maar eens in overweging nemen. En beden­ken dat het EMC©complex zo gek nog niet is voor mensen die al hun spaargeld in vers onroerend goed hebben gestoken zodat er niets overschiet voor een nieuwe transistor. De draagbare radio waar HITradio uitkomt, biedt dan de oplossing. Of daar ook luistergeld voor betaald dient te worden, is nog niet bekend.

ZENDERPARK

Zenderpark is een woningbouwproject van de gemeente IJssel­stein. Er komt een nieuwe woonwijk met winkelcentrum, scholen
en 3800 woningen.
Eind jaren tachtig zijn alle procedures gestart... voorover­leg, bezwaarprocedures, inspraakprocedures etc. In die tijd is
er geen enkele reactie gekomen van de toenmalige eigenaar van de radiomasten, de PTT. Bij de uiteindelijke vaststelling van
het plan is de gemeente op eigen initiatief nog eens lange
alle toekomstige 'buren' en belanghebbenden van Zenderpark
gegaan en kwam toen ook bij Nozema terecht die inmiddels de
nieuwe eigenaar van de radiomasten was geworden.
Nozema wees de gemeente op het zogeheten EMC©complex dat is verhevigd sinds de komst van commerciele radiostations als 538, Sky Radio, Classic FM etc. Hierdoor zijn de masten geac­tiveerd en is de overlast toegenomen. Het EMC©complex (Elec­tronic Magnetic Compatible) veroorzaakt storingen bij electro­nische apparaten als radio's, televisies, magnetrons etc. door het magnetische veld. Om Zenderpark 'ongestoord' te kunnen bouwen is het volgens Nozema en de gemeente nodig om de masten te verplaatsen. richting Benschop en Montfoort. Gekozen is voor een gebied dat grenst aan natuurgebied Broek en Bloc­kland dat onder beheer valt van staatsbosbeheer. Staatsbosbe­heer, milieufederatie en de stichting mens en natuur zijn echter fel gekant tegen dit plan omdat zij menen dat de nieuwe masten een obstakel gaan vormen voor ganzen.
De kosten 11 miljoen gulden die de gemeente gaat betalen.


Afspraak 1
10.00 uur
Boer Bosch. Hogebiezendijk 25,
Vooral in oktober 95 had hij veel problemen. Toen werd er
extra veel gebruik gemaakt van de radiomasten in Lopik door de
komst van commerciele stations. Bij Bosch viel de electrische
melkapparatuur uit, de videobewaking, het electronische orgel,
de koeling van de melk en de passeerdetector. De leverancier
en NOZEMA werkten samen om de problemen te verhelpen. Nozema heeft het grootste deel van de onkosten betaald. Om 2000 gulden wordt nu nog gestreden.
Bosch heeft een alternatieve locatie bedacht voor de radiomas­ten, nl een munitiedepot dat zich tussen Benschop en Lopik
bevindt. Maar er is weinig kans dat dit doorgaat omdat de
masten dan op grond van een andere gemeente dan Lopik komen te staan.

Afspraak 2
10.30 uur
Nozema, de heer Rothfusz, biezendijk 3, Lopik.

Afspraak 3
12.00 uur. Terug rijden, richten IJsselstein city, op het
einde van de weg, vlak voor de N210 zie je aan de linkerkant
een betonnenblok, dat is het wooninformatiecentrum
afspraak met directeur ontwikkelingsmaatschappij Zenderbouw
de heer Bodewes.

Hij kan vertellen over het type woningen dat er komt, het
bevat ook weer elementen van duurzaam/milieuvriendelijk bou­wen. Bijvoorbeeld zonnepanelen, gedeeltelijk auto©luw etc.
Vraag hem naar de mogelijkheden om de huizen te beschermen
tegen straling van de radiomasten. Dit is wel mogelijk volgens
een bepaalde bouwmethode maar duur.

Afspraak 4
13.00 uur de heer of mevrouw Spelt, Hogebiezendijk 29 (derde
boerderij rechts, na de grote zendmast).
Ze laten hun draagbare telefoon zien die in de schuur hangt.
Er komt Radio 10Gold uit. (misschien kun je een telefonisch
gesprek met hem voeren waarbij hij aan de telefoon in zijn
woonhuis zit en jij in de stal) Verder hebben zij gedurende
een jaar last gehad van een storing in de computer die voor de
verdeling van het krachtvoer aan de koeien zorgde. Niet Nozema maar de importeur heeft de verstoring verholpen.
En stoort de televisie bij nat weer. In dit gebied ligt geen kabel omdat de gemeente dat niet rendabel acht.
(half uurtje blijven want je moet op tijd bij de boswachter
zijn.)

Afspraak 5
14.00 uur
met de boswachter van Staatsbosbeheer in naar Broek en blockl­and, waar de masten komen te staan staatsbosbeheer
Ik bel de gegevens nog door.

advertentie