De Plek 31-12-1996

De Slufter X=59/60 en Y=439/438

De Plek 31-12-1996

De Slufter X=59/60 en Y=439/438

Gif kan mooie dingen voortbrengen. Dat blijkt tussen de RD coordinaten x=438/439 en y=59/60 waar de goorste plek van Nederland omringd is door een schitterend (aangelegd) duin­landschap met de naam Vogeleiland. Daaraan grenst een nog indrukwekkender stuk strand. Dus kijk niet achterom en let niet op het smakkende geluid van de sleephopperzuiger maar geniet van een spelende zeehond, een vrolijke vis die opspringt uit het schoon(lijkende) zeewater en trap vooral niet in een kwal.
Op de kop van de Maasvlakte en het Oostvoornse meer groef de Gemeentelijke Havendienst van Rotterdam samen met Rijkswa­terstaat tien jaar geleden een gat met een dam erom.

Hier, in deze Slufter, slaat het Rotterdamse havenbedrijf baggerspecie van klasse 2/3 op. In de nabij gelegen Papegaaiebek wordt klasse 4 vastgehouden totdat de meest ernstig verontreinigde elementen eruit zijn gesaneerd en er 'slechts' een verontreiniging overblijft van gradatie 3. Dan is ook deze bagger rijp voor de Slufter. Deze enorme put van 260 hectaren groot en 28 meter diep is en omringd door dijken met een hoogte van 24 meter. Al die troep wordt via de natuurlijke (rivier)weg aangevoerd en bezinkt in de Rotterdamse havens. In veel gebieden wordt er voor gepleit de natuur toch vooral zijn gang weer te laten gaan. Hier niet. De haven zou verzanden en Rotterdam zou nooit meer Wereldhaven zijn. Om de havens begaanbaar te houden, wordt jaarlijks zo'n 24 miljoen kuub slib weg gebaggerd. En als de put vol is breidt het Havenbedrijf de Maasvlakte gewoon een stukje uit en bouwt daarop weer een nieuwe put.


Het heet Slufter maar is geen slufter. Slufters ontstaan op natuurlijke wijze aan vlakke kusten wanneer een riviermond onderhevig is aan het spel van Eb en Vloed.

Deze Slufter is een waterbouwkundige werkstuk, de meest voor­uitgeschoven post van ons door mensenhand gevormde land in confrontatie met de Noordzee. Vandaar dat de ontwikkelingen van de natuur rond dit afvalputje nauwlettend worden gevolgd door ornitholoog Norman van Swelm en haven-ecoloog Freek Deuss.

Voor dat wat Slufter heet en het niet is ontstaat toch nog een slufter. Dat heet Natuurontwikkeling in de Voordelta Voorne.
Binnen de Slufterdam wordt sinds 1987 het Rotterdamse haven­slib gestort. Aan de rand van de put, in de directiekeet van het havenbedrijf, hangen kaarten, schema's en foto's van plannen en resultaten. Text en uitleg krijgen we van de baas van het havenonderhoud Tiedo Vellinga.

Land en water zijn hier almaar in beweging. Het is hier nooit hetzelfde. Alleen de visser vist rustig voort. Er is een beroeps-visvergunning voor de wateren van de Rotterdamse haven. Bram Sperling nam die vergunning van zijn vader over, en bleef daarmee een constante factor in dit dynamische ge­bied.

advertentie