De Open plek 2-01-2001

De stad? De stad! 1 - Inleiding

De Open plek 2-01-2001

De stad? De stad! 1 - Inleiding

Start van een nieuwe serie over de stad. Recente voorspellingen laten zien dat er de komende jaren zo'n 40.000 ha. grond nodig is om de groeiende ruimtebehoefte van bedrijven en particulieren in ons land op te vangen.

Minister Pronk (ruimtelijke ordening) heeft in de voorpublicatie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (eind december) al aangegeven dat om die reden enkele heilige huisjes van het ruimtelijk beleid, waaronder het totale bouwverbod in het Groene Hart, tegen de vlakte zullen moeten.

Waar nodig zal open ruimte opgeofferd moeten worden om de steden van de Randstad uit hun ademnood te verlossen. Tegelijk dienen echt waardevolle landschappen nog beter dan voorheen beschermd te worden.

"De stad? De stad!" stelt de vraag of er geen betere oplossingen zijn, dan het simpelweg volbouwen van de schaarse open ruimte tussen de steden. Hoeveel capaciteit is er bijvoorbeeld nog in de steden zelf te vinden? Wat zou hoogbouw opleveren? Nederland kent immers geen echt grote steden. Rotterdam, Amsterdam, of zelfs de steden van de Randstad bij elkaar lijken in de verste verte niet op metropolen als New York, Parijs, Londen of Mexico City.

In de eerste uitzending van "De stad? De stad!" zoekt verslaggeefster Marjoke Roorda planologe Louise de Rooij (De Lijn, bureau voor ruimtelijk ordening en volkshuisvesting) op. De Rooij is schrijfster van "California Dreaming. Woonconcepten uit de San Francisco Bay Area", een boek over nieuwe woonvormen in California (VS). Al wandelend over het KNSM-eiland in het Amsterdamse IJ bespreekt zij met Marjoke Roorda de kansen die nieuwe woonvormen als woonateliers te bieden hebben aan de steden in Nederland.

Ook spreekt Marjoke Roorda met Han Michel, directeur van De Principaal. De Principaal is het zelfstandige projectontwikkelingsbedrijf van woningbouwvereniging Lieven de Key.

advertentie