De Open plek 23-01-2001

De stad? De stad! 4 - Nieuwe stedelijke milieus

De Open plek 23-01-2001

De stad? De stad! 4 - Nieuwe stedelijke milieus

In deel 4 nemen we nieuwe stedelijke milieus onder de loep in de Westelijke Tuinsteden bij Amsterdam.

Extra: fragmenten uit het OPEN PLEK-archief n.a.v. de komende uitzending van VPRO-televisieprogramma De Nieuwe Wereld (DNW) over projectontwikkelaars.

De Westelijke Tuinsteden bij Amsterdam gaan gebukt onder een zeer eenzijdig woningaanbod en bevolkingssamenstelling. In de herstructureringsplannen van de verenigde woningbouwcorporaties wordt dan ook gerept van meer gevarieerder woonmilieus dan nu.

Van dynamisch tot ontspannen woonmilieu, dat is de inzet van de woningbouwcorporaties. Een kleine greep uit de veranderingen die op stapel staan: er komen meer koopwoningen (die zijn er nu bijna niet), meer laagbouw aan de randen en hoogwaardige hoogbouw bij de 'knoopunten'.

Verslaggeefster Marjoke Roorda inventariseert met de heer Geerse van het ontwerpbureau Urhahn de verschillende mogelijkheden in de Westelijke Tuinsteden.

advertentie