De Open plek 6-02-2001

De stad? De stad! 6 - Knooppunt Bijlmer

De Open plek 6-02-2001

De stad? De stad! 6 - Knooppunt Bijlmer

In deze uitzending wandelt Marjoke Roorda rond in de omgeving van de Amsterdam Arena, één van de stedelijke knooppunten in de regio Amsterdam.
Zij doet dit in gezelschap van Tom Boot, hoofd afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland.

Aansluitend hoort u een kort verslag van de presentatie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening die afgelopen woensdag in Den Haag plaatsvond.