De Open plek 20-03-2001

De stad? De stad! 12 - NIROV

De Open plek 20-03-2001

De stad? De stad! 12 - NIROV

Vanuit de Basse Cour in Wageningen. Een wandeling met drs Jaap Modder, directeur van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV).

Marjoke Roorda onderzoekt met hem de mogelijkheden van bewoners van stedelijke gebieden om mee te denken en beslissen over hun omgeving.