De OPen Plek 21-12-1999

Het groene hart 8 - Is hoogbouw de oplossing?

De OPen Plek 21-12-1999

Het groene hart 8 - Is hoogbouw de oplossing?

Een van de standpunten in het digitaal debat over Het Groene Hart is: Stop de nieuwbouw! Daarop komen reacties van mensen die pleiten voor hoogbouw of tijdelijke bouw. Blijkbaar denken veel Nederlanders over onze woonbehoefte: Als het niet uit de breedte of de lengte kan, dan moet het maar uit de hoogte of als het echt niet anders kan dan maar niet te lang.

Verslaggeefster Marjoke Roorda legt deze vragen voor aan Gré Ploeg, projectleider van de International Federation of Housing and Planning die voor volgend jaar in Rotterdam een groot forum voorbereidt. Uit hoofde daarvan weet zij ontzettend veel over hoogbouw. Een interview op de eenentwintigste verdieping van het Parkhotel in Rotterdam.