De Open Plek 28-12-1999

Het groene hart 9 - Een terugblik op de ruimtelijke inrichting van Nederland

De Open Plek 28-12-1999

Het groene hart 9 - Een terugblik op de ruimtelijke inrichting van Nederland

Nog niet eens zo heel lang geleden was Nederland een stil land, met kleine steden en her en der een boerderij. Een woest en gevaarlijk land, met buiten hun oevers tredende rivieren, met zompige, ondoordringbare moerassen en slecht doorwaardbare wateren.

Dat lege land is de afgelopen eeuwen in ijltempo veranderd. Overal werden meren en moerassen drooggemalen, wegen en spoorwegen aangelegd, steden uitgebreid en kanalen gegraven.

In de laatste Open Plek van deze eeuw kunt u onder andere luisteren naar Auke van der Woud. Van der Woud is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij schreef tien jaar geleden een proefschrift over deze razendsnelle modernisering van Nederland onder de titel 'Het Lege Land'.

Ook wandelt verslaggever Gert Hindriks met planologe Marijke van Schendelen door Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam-Noord. Dit tuindorp uit de jaren twintig, met z'n knusse pleintjes, poortjes, parkjes en plantsoenen, bevat veel elementen die je ook terugziet in de naoorlogse nieuwbouwwijken, elementen die (nog steeds) in sterke mate Nederlands aanzien bepalen.

advertentie