De Open Plek 4-1-2000

HET GROENE HART 10 - "Het Groene Hart moet Blauwer"

De Open Plek 4-1-2000

HET GROENE HART 10 - "Het Groene Hart moet Blauwer"

Als reactie op het Internet-debat over Het Groene Hart, wordt vaak gemaild, maar ook geroepen: "Zet een flink stuk onder water! Het Groene Hart moet Blauwer!" Goed water is steeds schaarser, is goed voor recreatie én .. water is de beste verdediging tegen de oprukkende verstedelijking.

Daarom spreekt Marjoke Roorda van Eysinga deze week met de heer Van Tuyll van Serooskerken, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland, de grootste waterbeheerder binnen de Randstad, en met Karin Raap, waterstaatsdame die door Rijnland gedetacheerd is bij Het Groene Hart Team.