De Open Plek 4- 04-2000

DE BLAUWE STAD (Gr.) 8 - De noodzaak van samenwerking

De Open Plek 4- 04-2000

DE BLAUWE STAD (Gr.) 8 - De noodzaak van samenwerking

Nu de uitvoeringsfase nadert - 2001, uiterlijk 2002 gaat de eerste schop de grond in - neemt bij de drie gemeenten ook de noodzaak tot samenwerking toe.

De eerste ervaringen met zo'n intensievere vorm van samenwerking verlopen moeizaam. Onlangs richtten de gemeenten Reiderland, Winschoten en Scheemda een fonds op ter waarde van 7,2 miljoen gulden dat het laatste gat in de begroting van de Blauwe Stad moest dichten. Sommigen vinden zo'n gezamenlijke pot veel te ver gaan, anderen willen het liefst op veel meer terreinen - brandweer, sociale dienst - gaan samenwerken. Een fusie of gemeentelijke herindeling wordt door alle partijen krampachtig vermeden.

Hierover in debat gaan:
- de heer Groot, wethouder ruimtelijke ordening van Winschoten;
- mevrouw Knottnerus, gemeenteraadslid voor het CDA in Scheemda;
- de heer Meijerman, burgemeester van Reiderland; en
- mevrouw Jonkman, burgemeester van Scheemda


+++++++++++++++++++++++++++++++

Het Lokale Bestuur: Interview met burgemeester en wethouder van Scheemda

De Blauwe Stad komt te liggen op het snijvlak van drie gemeenten: de gemeente Winschoten, Reiderland en Scheemda.
Het ligt voor de hand dat die drie gemeenten gaan fuseren als de Blauwe Stad eenmaal een feit is. U hoorde burgemeester Truida Jonkman en wethouder Margreet Keestra van de gemeente Scheemda over deze heikele kwestie in een van de voorgaande afleveringen..

De vorige burgemeester van Scheemda stapte vorig najaar nog op omdat hij een eventuele nieuwe gemeentelijke herindeling niet wilde meemaken. "Ik heb daar ambtenaren kapot aan zien gaan en dat wil ik niet nog eens beleven", verklaarde hij tegenover het Groninger Dagblad.

Het Scheemda's college van B&W bestaat overigens geheel uit vrouwen. Een unicum in Nederland.
---------------------------------------------------------------

advertentie