De Open Plek 11-04-2000

DE BLAUWE STAD (Gr.) 9 - Dijken en sluizen in de Blauwe Stad

De Open Plek 11-04-2000

DE BLAUWE STAD (Gr.) 9 - Dijken en sluizen in de Blauwe Stad

Bijna het gehele middengebied van de dorpen Beerta, Finsterwolde, Oosterwold, Midwolda en Winschoten zal de komende jaren veranderen in een uitgestrekt merenlandschap met jachthavens, bossen, moerassen en (recreatie)woningen.

De Blauwe Stad bestaat uit meerdere, onderling met elkaar verbonden plassen (in de laatste ontwerpvisie was nog sprake van vijf plassen). De aanleg van dit merenstelsel is een gecompliceerde zaak. Het simpelweg stoppen met pompen - zoals een deelnemer aan het debat suggereerde - is vanwege de hoogteverschillen in het gebied geen optie. Om te voorkomen dat het water wegstroomt, moeten er dijken rond de meren worden aangelegd. Verder zijn er sluizen nodig die het waterpeil in de meren en aangesloten kanalen reguleren.