De Open plek 18-04-2000

DE BLAUWE STAD (Gr.) 10 - Nieuwe ontwikkelingen

De Open plek 18-04-2000

DE BLAUWE STAD (Gr.) 10 - Nieuwe ontwikkelingen

Al weken gonst het in Oost-Groningen van de geruchten dat de plannen voor de Blauwe Stad op de helling gaan.

In een poging de onrust onder de plaatselijke bevolking te sussen, belegde de stuurgroep Blauwe Stad vorige week een persconferentie waarin ze - inderdaad - een nieuw, sterk aangepast plan voor de Blauwe Stad presenteerde.

Aan het eind van deze uitzending geeft Roel Vos, directeur van het Projectbureau, een toelichting op de nieuwste plannen voor de Blauwe Stad. Hij zal ook ingaan op de kritiek van mevrouw Knottnerus, gemeenteraadslid voor het CDA in Scheemda.

Maar eerst is het woord aan het waterschap. U hoort districtsbeheerder Piet Penninga van Waterschap Hunze en Aa's over de veiligheid en waterzuiverheid van de waterplassen in de Blauwe Stad. Janny du Bois van de Noord Nederlandse Watersport Bond legt uit aan welke voorwaarden een waterplas moet voldoen voor gewone en voor topsport.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
"Nieuw plan Blauwe Stad nietszeggend"
Groen Links-fractie Scheemda reageert op nieuwe plannen

Eigenlijk is alle twijfel al uitgesproken, maar ik denk, dat het geen kwaad kan om de dingen nog eens te herhalen. Want herhalen kan soms heel verhelderend zijn.

Het eerste Blauwe Stad plan: een prachtig plan. Eigenlijk veel voordelen: een gedeelte onder water, daardoor minder braakliggende grond. Voor wel 200 mensen werkgelegenheid voor een aantal jaren en een eindresultaat dat er zijn mag. Door open vaarverbindingen volop recreatie en een paradijs om te wonen, dus de forensen staan voor een woning in de rij. De gemeente hoeft alleen maar "ja" te zeggen. We zeggen "ja". Ook GroenLinks zei twijfelend "ja".

Het tweede Blauwe Stad plan wordt gepresenteerd in De Stallen: Bakker en Bleeker komen met een plan. Het wordt Klein Venetië. De dia's, die getoond worden, zijn prachtig. Kritische vragen worden zonder problemen beantwoord. Alles is doorgerekend, de contouren staan vast. De gemeentes kunnen hun wensen kenbaar maken en die zullen worden meegenomen.

1 april 2000: Presentatie van het derde Blauwe Stad plan. Je denkt aan een aprilmop. Maar nee: nogmaals wordt in De Stallen informatie gegeven. Door Calon, die voor Beukema in de plaats is gekomen. Er is nog meer ingeruild: Bakker en Bleker is vervangen door Karelse Van der Meer.

Er is een geheel nieuw plan geboren: een compleet ander, nietszeggend plan. Water in het midden is het enige dat nog lijkt op het voorstel waar we "ja" tegen hebben gezegd. Hoeveel nieuwe plannen zullen we nog te zien krijgen voor de verkiezingen van over twee jaar? En daarna?

De Blauwe Stad .... Een stad wordt het allang niet meer. Het wordt meer een klein dorp. De bruggen vervallen: te duur. Woningen komen op een andere locatie, vanwege de waterkwaliteit. Nog meer bestaande woningen moeten worden gesloopt, ook voor de kwaliteit van het water.

Is het mogelijk dat een gemaakt plan plotseling 40 miljoen duurder uitvalt? Als je groot rekent kun je ie 100 duizend gulden verrekenen, maar toch geen 40 miljoen?

En dan wordt er gezegd: u kunt niet meer terug, u hebt al "ja" gezegd. Maar waar hebben we "ja" tegen gezegd? Toch zeker niet tegen het plan zoals het nu gepresenteerd wordt.

GroenLinks heeft de Blauwe Stad plannen steeds het voordeel van de twijfel gegeven. Maar het wordt ons nu wel erg moeilijk gemaakt om er nog achter te staan.

Wij van GroenLinks hebben heel duidelijk voor ogen hoe de Blauwe Stad er uit moet zien, wil het voor ons acceptabel zgn.

Ik geef een opsomming van onze voorwaarden:

1. Er moeten ook bij de dorpen Oostwold en Midwolda woninglocaties komen.

2. De fietsverbinding Oostwold - Winschoten moet blijven.

3. Er moet een fietspad komen langs de Kromme Elleboog.

4. Behoud van de Niesoordlaan moet nagestreefd worden.

5. Er moeten recreatiegebieden worden gepland.

6. Ook moet er ruimte over blijven voor natuurgebieden.

7. De waterkwaliteit moet goed zijn.

8. Er moet een vaarverbinding komen met het Nieuwe Kanaal.

9. De ecologische hoofdstructuur moet gerealiseerd worden.

10. Er moet landschappelijk inpasbaar gebouwd worden.

11. Een geïntegreerd fietspadenplan moet worden bedacht.

Belangrijk is, dat we de oorspronkelijke beginselen van het Blauwe Stad plan niet uit het oog verliezen. De bedoeling was en is immers een landschap creëren dat aantrekkingskracht heeft op mensen van elders, om zich in ons gebied te vestigen. Het plan moet dus een meerwaarde hebben, iedereen moet er voordeel van hebben. Die meerwaarde is in het huidige plan totaal verdwenen.
Vandaar dat GroenLinks de huidige voorstellen niet zal steunen.
Betske Sportel, fractievoorzitter GroenLinks Scheemda
---------------------------------------------------------------

advertentie