De Open Plek 20-6-2000

Brabant 5: Een nieuwe rol voor de Zuid-Willemsvaart

De Open Plek 20-6-2000

Brabant 5: Een nieuwe rol voor de Zuid-Willemsvaart

Bijna tweehonderd jaar geleden liet koning Willem-I de Zuid-Willemsvaart door Brabant en Limburg aanleggen. Vier jaar lang werkten duizenden arbeiders aan dit kanaal dat een verbinding tot stand moest brengen tussen de Maas in het noorden en de Vlaamse industrieën in het zuiden.

Willem-I ontketende met de Zuid-Willemsvaart een ongekende groei van de dorpen en steden langs het kanaal. In deel 1 van onze serie over Brabant hoorde u bijvoorbeeld hoe Helmond dankzij het kanaal van een klein onbeduidend dorp veranderde in één van Brabants belangrijkste industrieregio's.

In deze uitzending spreekt verslaggeefster Marjoke Roorda met Eduard Figee van Rijkswaterstaat. Hij is belast met het moderniseren van de Brabantse waterwegen. Zo moet de Zuid-Willemsvaart verbreed en verdiept worden om het kanaal toegankelijk te maken voor de nieuwste generatie grotere binnenvaartschepen. Achterliggende gedachte is de Brabantse wegen te ontlasten van het goederenwegvervoer. Oude infrastructuur als oplossing voor een modern probleem…

Verder zoeken wij deze uitzending een deelnemer aan het internet-debat op: Toine Cooijmans. Hij is het niet eens met Pronks stelling dat de Randstad vol is. "Door creatiever met de ruimte om te gaan kan er in de Randstad nog heel veel ruimte gevonden worden", aldus Cooijmans. Niettemin constateert hij als medewerker van de Brabantse Milieufederatie dat de Brabanders erg verkwistend met hun open ruimte omgaan. Vanaf het dak van het provinciehuis laat hij verslaggeefster Marjoke Roorda zien wat er in en rond Den Bosch allemaal is fout gegaan. "Brabant mag geen tweede Randstad worden", luidt zijn tweede stelling.

advertentie