De Open Plek 10-10-2000

Het Natte Hart van Nederland 4 - Energiebos Lelystad

De Open Plek 10-10-2000

Het Natte Hart van Nederland 4 - Energiebos Lelystad

Een warmtekrachtcentrale die nagenoeg geheel draait op sprokkelhout en jonge aanplant. Dat is de opzet van de splinternieuwe energiecentrale die elektriciteitsmaatschappij Nuon onlangs opende in Lelystad.

De energiecentrale in Lelystad is een zogenaamde biomassacentrale en zal zoveel mogelijk worden gestookt met dunningshout uit de bossen van Flevoland en snoeihout uit plantsoenen van omliggende gemeenten. Dit past in een strategie van het bedrijf om binnen tien jaar zo'n tien procent van de energiebehoefte te laten bestaan uit schone energie.

Het verbranden van hout is minder belastend voor het milieu dan kolen of aardgas. De CO2 die bij het verbrandingsproces vrijkomt, wordt namelijk eerst door de jonge bomen aan de atmosfeer onttrokken. Houtverbranding is in tegenstelling tot kolen- of gasverbranding CO2-neutraal en valt daardoor in de categorie schone energie.

De nieuwe warmtekrachtcentrale in Lelystad moet voldoende warmte en energie opleveren voor circa 3.000 huishoudens. De vrijkomende warmte wordt via het stadsverwarmingnet van Lelystad gedistribueerd, terwijl de opgewekte elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet wordt teruggeleverd.

Staatsbosbeheer heeft speciaal voor de warmtekrachtcentrale een nieuw bos bij Lelystad aangelegd dat zo'n 10 procent van de houtbehoefte van de centrale moet dekken. Op een braakliggend terrein, pal onder de elektriciteitsleidingen van Nuon, zijn vorig jaar zo'n honderdduizend wilgen en populieren geplant. Over drie jaar zijn die klaar om 'geoogst' te worden.

U hoort Marjoke Roorda op één van de vreemdste boswandelingen uit haar leven. In gezelschap van de heer Knol (Staatsbosbeheer) inspecteert zij de wilgen en populierenkweek, terwijl zij met Alwin Schoonwater (Nuon) een kijkje neemt in de nieuwe warmtekrachtcentrale bij Lelystad.

advertentie