De Open Plek 07-11-2000

Het Natte Hart 8 - Recreatie in het Ketelmeer

De Open Plek 07-11-2000

Het Natte Hart 8 - Recreatie in het Ketelmeer

Gemeenten en projectontwikkelaars kijken al jaren met een begerig oog naar het Ketelmeer. Dit randmeer van het IJsselmeer heeft alles in zich om uit te groeien tot een hoogwaardig recreatiemeer.

Voor er ook maar één plan ontwikkeld kon worden, moest echter eerst een ander urgent probleem opgelost worden: de immense vervuiling van het Ketelmeer door zware metalen uit het IJsselwater. De voorbereidingen voor deze grote schoonmaakactie zijn inmiddels achter de rug.

Nu Rijkswaterstaat is begonnen met de sanering van het Ketelmeer, achten gemeenten en provincie de tijd rijp om te komen met een 'integrale' visie op het Ketelmeer, zeg maar een grondige opknapbeurt.

Naast natuurontwikkeling is ook de aanleg van een jachthaven en luxe vakantieappartementen bij Ketelhaven onderdeel van de nieuwe plannen. In de studio te Hilversum geven vertegenwoordigers van milieu- en natuurbeweging hun mening over deze voornemens. Zij worden van repliek gediend door de gemeente Dronten en (onder voorbehoud) projectontwikkelaar Lisman.