De Open Plek 21-11-2000

Het Natte Hart 10 - Varkensflats in de polder

De Open Plek 21-11-2000

Het Natte Hart 10 - Varkensflats in de polder

Toen de polders drooggemalen waren en er niets dan koolzaad groeide, leek de ruimte op het nieuwe land schier onuitputtelijk. Toch raakt ook hier de ruimte langzaam op.

In Lelystad zint het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad) op inventieve oplossingen voor het nijpende ruimtegebrek in Nederland. Onlangs schetste minister Brinkhorst (Landbouw, Natuur en Visserij) zo'n toekomstvisioen, waarin varkens het dak van dierenflats bevolken en binnenin zalmen rondzwemmen en nog zo wat...

Verslaggeefster Marjoke Roorda brengt deze uitzending een bezoek aan het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad) aan de noordkant van Leystad. Hoewel fraai gelegen in bos en weide, doen de gebouwen van ID-Lelystad in de verste verte niet aan het boerenleven denken.

advertentie