De Plek 26-01-1999

Coevorden X=246/247 en Y=519/518

De Plek 26-01-1999

Coevorden X=246/247 en Y=519/518

Een radio uitzending over breuken en historische continuïteiten in een vergeten deel van Nederland.


Centraal in de uitzending staat het gebied rond de POMS-site (Prepositioned Organizational Material Sets-site, aan het Vechtkanaal, de opslagplaats van het Amerikaanse leger dat binnenkort gaat sluiten. Een sluiting die het verlies van zo'n 160 banen betekent in de toch al door werkloosheid geplaagde streek.
Verslaggeefster Marjoke Roorda en verslaggever Klaas Vos spreken Coevordenaren die hier verandering in willen brengen: de burgemeester met zijn plannen voor een Europark, de transportondernemer en de Bentheimer Eisenbahn met hun Euroterminal en de vakbondsvrouw met de harde feiten.TXT 1 (voor het lange blok)
Op, ja op, de duits-nederlandse grens worden tegenwoordig nieuwe industrieterreinen gerealiseerd. Duitse en Nederlandse ondernemers, vakbonden en gemeentebesturen werken samen om de werkgelegenheid, die vaak in grensgebieden nogal zwak is, te verruimen. Bijvoorbeeld in Zuid Oost Drenthe werkt de gemeente Coevorden samen met het Niedersachsische Emlichheim aan een Europark. Het euregionale bedrijventerrein komt te liggen aan de oostkant van het Coevorden-Vechtkanaal, op kaart 22E van de Topografische Dienst te vinden in en rond de vierkante kilometer gelegen tussen de Rd-Coördinaten X=246/247 en Y=519/518.
Dit gebied is erg geschikt voor zo'n internationaal samenwerkingsterrein omdat de kop van de duitse spoorwegmaatschappij: Die Bentheimer Eisenbahn er al ligt. Over naar Marjoke Roorda bij de Transportgroep Van der Graaf.

JAZDISK: DEF Coevorden 1 tijd:25.18 lw: …precies,precies"

TXT2
De Coevordense grond is arme grond. Zand waarop vroeger keuterboertjes armoedige bedrijfjes voerden. Maar onder de grond, 3 kilometer diep,ligt een enorme schat.

JAZDISK: DEF Coevorden 2 tijd: 5.55 lw: …nieuw dijk, op hier"

TXT3
Begin jaren tachtig klonken er landelijke protesten omdat de Amerikanen legermateriaal in Coevorden wilden opslaan. Nu heeft het Pentagon besloten dat de opslag langs het Vechtkanaal niet meer nodig is. En weer is niet iedereen blij .

JAZDISK: DEF Coevorden 3 tijd: 8.14 lw: ….Correct … Ja"

advertentie