De Plek 18-05-1999

Hoornsche Hop

De Plek 18-05-1999

Hoornsche Hop

Tussen 10 en 11
TXT1
Verleden week spraken we met veehouder Cees Mantel uit Warder, die kortgezegd, niet wil dat er in Oosthuizen zomaar polders onder water moeten. Als je je bij de Schardammersluis, op de dijk omdraait en je kijkt naar het oosten, dan zie je water: De Hoornsche Hop een deel van het Markermeer, en het Markermeer is water dat is blijven liggen omdat de Markerwaard niet door is gegaan. Hier kunnen dus nooit boeren en tuinders bedreigd worden door onderwater zetting. De Hoornsche Hop valt samen met de rest van de voormalige Zuiderzee onder de directie Ijsselmeergebied van Rijkswaterstaat, en vandaar dat Marjoke Roorda op werkbezoek is bij Johan Abelman , Hoofd Watersystemen.

JAZ: 1 Rijkswaterstaat E.W.: "Kijk de polders…….
L.W.: ……….valt ook niet mee." 28.00

Tussen 11 en 12
TXT2:
Vroeger kwamen de Zuiderzee vissers aan de wal met zoute vis: haring en zuiderzeebot. Het Markermeer is ondertussen een gigantische, hoewel troebele, maar toch schone zoetwatervoorraad. Maar wel een beetje saai. Marjoke Roorda vraagt zich af of het nog leuk vissen is op en langs de Ijsselmeer randen. Bij het RIVO-DLO in Ijmuiden praat ze met Willem Dekker en Martina Stam
JAZ: 2 Visstand Markermeer E.W.: " Het Markermeer is buitengewoon saai…..
L.W.: ……..ja,ja, is het ook." 6.30

Tussen 12 en 1:
TXT3:
Vanaf de Hoornsche Hop in de westkant van het grote Markermeerwater gaat Marjoke Roorda nog even aan wal. De Skyline van een van de mooiste Zuiderzee havens wordt bedreigd!
JAZ: 3 Woontoren Nee! E.W.: "Ik ben als het ware, binnengevaren….
L.W. ………ervaringsdeskundige..Dus eh klaar" 6.15