De Plek 20-04-1999

Lent aan de Waal in Nijmegen

De Plek 20-04-1999

Lent aan de Waal in Nijmegen

Tussen 10 en 11:
TXT1
Aan de noordkant van Nijmegen gaat ongelooflijk veel gebeuren. Op de topografische kaart van de toekomst is de bebouwde kom met misschien wel 20% vergroot, de A73 blijkt verlengd met een noordvariant, en er ligt een stevige spoorbaan richting Duitsand met de naam die nu al jaren galmt: "De Betuwelijn".
Komend vanuit het westen over de A15, zie je vlak voor het knooppunt Ressen, beneden verscholen tussen de bloeiende fruitbomen, een lieve maar verlaten boerderij. Of.. toch niet verlaten?…… Marjoke Roorda rijdt nog even terug, via afslag Elst even naar het noorden en dan meteen rechtsaf naar kraakboerderij "De Boze Wolf".

JAZ "Kraak" E.W.:"Ehm, dit huis…..
L.W.: …….ja, bij verzet." 4.41

TXT2
Er staat een boel verandering op til tussen Nederrijn en Waal. Tussen Arnhem en Nijmegen. Maar er is ook al heeeel wat gebeurd…. Vroeger vormde de Waal de noordelijke grens van de stad Nijmegen. De rivier is niet van loop veranderd maar stroomt nu toch dwars door het gemeentelijk grondgebied. Dankzij herindeling en overname is het territorium van Nijmegen uitgebreid met Land over de Waal recht tegenover het Valckhof. Vanaf dit hoogtepunt van het oude Noviomagum krijgt Marjoke Roorda inzicht in de plannen van de wethouder der Ruimtelijke Ordening van Nijmegen: Jacques Thielen.

JAZ : "Wethouder en groen links"
E.W. "We zijn ondertussen……
L.W.: ..heel voedzaam paardebloemen, ook voor koeien"
25.22
Tussen 11 en 12:
TXT3
Ruim een uur geleden hoorden we hoe de Nijmeegse politiek zich druk maakt over de toekomst van het "Land Over de Waal". Tot 1997 viel het dorpje Lent, ooit een stipje in de OverBetuwe, onder de gemeente Elst. Nu zijn de Lentenaren onderdanen van burgemeester Ed D'Hond van Nijmegen. Ze voelen zich in de grote nieuwe gemeente overspoeld door bouwplannen voor duizenden woningen en pogen via hun Dorpsraad toch nog wat aandacht te krijgen voor hun verzet tegen de Vinex-Lokatie Waalsprong. Om zich te wapenen met argumenten bezochten de leden van de Dorpsraad Lent afgelopen maand een Workshop Water in de Waalsprong. Zij lieten zich door een keur van deskundigen voorlichten over vijvers en kwel achter de dijk. Marjoke Roorda neemt een paar hydrologische argumenten door met dorpsraadlid Frans Mikx.

JAZ: "Dorpsraad" E.W."Er is water genoeg…..
L.W.: ……………..treurig" 8.05

advertentie