De Plek 11-05-1999

Oosthuizen

De Plek 11-05-1999

Oosthuizen

In deze aflevering aandacht voor het Noord-Hollandse waterschap Uitwaterende Sluizen, waar men 200 hectare landbouwgrond wil omzetten in een nat natuurgebied, dat tevens kan dienen als buffer waar men in geval van nood het teveel aan water naartoe kan sluizen.
Bevat gesprekken met omwonenden, boeren en bestuurders, onder wie directeur Willem van der Ploeg van het waterschap Uitwaterende Sluizen

Tussen 10 en 11, TXT1
In de waterstaatswereld raken almaar meer mensen overtuigd van de idee dat wij en onze dijken het binnenkort niet meer zullen houden. Er loopt nergens nog écht iets onder, maar onder planologen wordt al afgerekend met de Hansje Brinkers-geest: we zullen binnenkort moeten toegeven aan het oprukkende water. Zo verscheen eind vorig jaar de nota Levende Berging; een verkennende studie naar uitbreiding van waterberging in Hollands Noorderkwartier. De bevolking van de noordhollandse gemeente Zeevang ontdekte tot haar verbijstering dat het waterschap speelt met de gedachte om 200 hectare poldergrond onder water te zetten. Of… nou ja.. dan moet het natuur worden… of zo iets. In elk geval voelen boeren en burgers zich minder veilig dan voorheen. Marjoke Roorda is bij de uitwaterende sluis van Schardam in gezelschap van veehouder Cees Mantel van de regionale Land- en Tuinbouw Organisatie.
Blok 1 E.W.: "We zijn hier in Warder?…..
L.W.: …….Edammer kaas is geel." Klompklompklompfade 10.08


TXT2
Er valt dus wel wat uit te leggen in Zeevang, Noord Holland. Achter de kerk van Oosthuizen ligt een lief en heeel rustig kerkhofje. Daar zitten op een stenen randje nu VPRO-verslaggever Marjoke Roorda en waterschapsdirecteur Willem van der Ploeg, tussen hen in op het grind ligt, in kleurendruk, de Nota Levende Berging.
Blok 2 E.W. "Hoe heet dit waterschap hier?……"
L.W.: …………..natuurlijk niet voor iedereen." 18.20

Tussen 11 en 12, TXT3
Onder aan de Ijsselmeerdijk in Oosthuizen staat naast het water van de Koogbraak een klein huisje. Daar woont Olga Almekinder. Ze ontdekte dit woninkje 11 jaar geleden toen ze de Zeevang doorfietste op zoek naar rust. En ze dacht dat ze er oud en gelukkig zou worden.
Blok 3 E.W.: "Ik wil dat het veenweide gebied…..
L.W.: ………in een nieuwbouwwijk te gaan wonen." 5.14

Tussen 12 en 1, TXT4
We gaan nog even terug naar Oosthuizen. Olga Almekinder is niet van plan haar huisje zomaar prijs te geven aan de waterberging. Ze bedenkt duurzame plannen en ze voert actie! Marjoke Roorda neemt met haar de mogelijkheden door.

Blok 4 E.W.: "Hoe voer jij je actie……
L.W.: ………die dat kunnen.ja." 4.24

advertentie