De Plek 9-02-1999

Spaarndam

De Plek 9-02-1999

Spaarndam

Aan de noordkant van de Randstad zit nog een groen gaatje!
Op de noordelijke westflank kleven Haarlem en Velzen aan elkaar en op de oostelijke noordpunt zien we dat Zaandam is vastgegroeid aan Amsterdam en Amstelveen enzovoort.
Maar tussen al dat grijs en rood zien we een groene vlek op de kaart. Onnodig om te melden dat zo'n gebied met frisse lucht temidden van een verstedelijkte regio flink onder druk staat en dus met ferme hand verdedigd moet worden. We kennen allemaal de heldhaftige avonturen van de bewoners van het gekraakte dorpje Ruigoord tegen de Afrikahaven maar het kan anders, minder spectaculair, maar wel degelijk. Vandaag hoort u over de Plek Spaarndam, in de vierkante kilometer gelegen tussen de RD-Coördinaten X=106/107 en Y=492/491.
Rondom dit kleine dijkdorpje ligt het Recreatieschap Spaarnwoude. Groot genoeg om een hele dag, of zelfs meer in rond te zwerven.

TXT2
Vooral voor fietsers is Spaarndam een gastvrij bolwerkje temidden van Spaarne, Mooie Nel, polders en modern recreatievertier. Verstokte autorijders zonder ontheffing raden wij aan toch maar een fiets te huren bij treinstation Haarlem en Sloterdijk, Het lijkt wel OntdekJePlekje maar… de moeite wordt beloond.

TXT3
De verdediging van het open gebied tussen de aglomeraties van Haarlem/Velzen en van Amsterdam is zoals we tot nu toe hoorden in vertrouwde handen van het recreatieschap en zelfdenkende burgers en hun initiatieven. Maar er is ook nog hulp vanuit de geschiedenis: volgens een verdedigingsplan dat nog ontwikkeld werd door Prins Maurits in 1625 mag er helemaal niets gebouwd worden!! En dit hele oude verdedigingsconcept wordt op de grens van het millenium vastgehouden door de Stichting Krayenhof, (tot behoud van de Stelling van Amsterdam), bijgestaan door de Unesco (tot behoud van werelderfgoed) en sinds mei afgelopen jaar door Ford Nederland (blijkbaar niet alleen tot behoud van de RAI. Over naar Marjoke Roorda op het Fort Bezuiden Spaarndam.

advertentie