De Plek 27-01-1998

*Krimpen* X=101/102, Y=437/436

De Plek 27-01-1998

*Krimpen* X=101/102, Y=437/436

De rand van de Stadsregio Rotterdam bevond zich tot voor kort in de kilometer met de RD-coördinaten x=101/102, y=437/436. De huizen daar genoten een weids uitzicht over de Krimpenerwaard. Het stukje polder tussen de zuidrand van Krimpen a/d IJssel en de Provinciale weg N210 was eigendom van Krimpen a/d Lek en had een landbouwbestemming.

Echter, in 1984 is dit driehoekje ingelijfd bij Krimpen a/d IJssel, het gebied heeft een woonbestemming gekregen en met een tempo van 150 woningen per jaar wordt de laatste nieuwe Krimpense wijk Lansingh-Zuid uit de grond
gestampt. Tussen het huis dat nu nog De Wijde Blik heet en zijn buurwoning komt een ontsluitingsweg dat de verbinding met Krimpen a/d IJssel tot stand moet brengen. Vorig jaar is gestart met de bouw, en nu al wonen de eerste bewoners tussen blubber en bouwketen, blij dat ze uit de vele honderden gegadigden zijn ingeloot.

Kenmerkend voor de Plek in kwestie:
De nieuwe wijken in het oosten van Krimpen a/d IJssel zijn opvallend mooi gebouwd. Veel groen en water, brede straten, gevarieerde bebouwing
en huisvesting biedend aan een breed segment van de bevolking. Volgens de gemeentevoorlichter zijn deze buurten zo gevarieerd omdat ze per jaar steeds een contingent van ca. 100 huizen hebben mogen bouwen, die huisvesting moesten bieden aan alle lagen van de bevolking.

Elementen voor de uitzending:
Tussen de provinciale weg N210 en de wijk Kortland Zuid wordt een nieuwe wijk gebouwd: Lansingh-Zuid. Die wijk moet in 2005 klaar zijn. Het grondgebied waar de nieuwe wijk gebouwd wordt behoorde vroeger bij Krimpen ad Lek, maar in '84 is het toegevoegd aan Krimpen ad Ijssel en
begin jaren '90 is het bestemingsplan gewijzigd in een woonbestemming.
De bewoners aan de Lansing en Akkerwinde zal dat niet glad zitten, want ze hebben altijd kunnen uitkijken over een mooie polder, waar nu de
huizen aan het verrijzen zijn. De eerste huizen zijn nu klaar, en dagelijks worden nu de verhuisdozen binnengedragen. Die nieuwe bewoners,
uitgeloot uit 800 gegadigden voor 30 huizen van 2 à 2,5 ton, zitten daar nu de komende jaren in de blubber. Aan de overkant van de provinciale
weg komt recreatiegebied de Krimpenerhout, met mogelijkheden om te surfen en kanoën etcetera. Het wordt daar dus behoorlijk leuk wonen.
Tussen de N210 komt geen geluidswal, maar er komt een groenstrook van zo'n 150 meter die het geluid afdoende moet dempen. Daardoor blijft het aardige uitzicht over de polder.

Verder is daar het Zwaneneiland. Vorig jaar is over de herinrichting van dit park een inspraakronde geweest. De gemeente heeft daarvan een
3D-computerinformatie laten ontwerpen. Dus virtual reality in Krimpen.
Het programma is o.a. te bekijken op Mediaplaza in Utrecht. Naar aanleiding van deze presentatie is gekozen voor een minder dure variant dan die waar oorpsronkelijk door de gemeente voor was gekozen. De bewoners wilden het terrein zo natuurlijk mogelijk houden, ofwel het karakter van de Krimpenerwaard met sloten en de bijbehorende begroeiing in klein bestek. Als onderdeel van allerlei verkeersmaatregelen om
sluipverkeer tegen de gaan gaat stukje Vijverlaan tussen Ouverturelaan en Akkerwinde worden afgesloten.

Naast het Zwaneneiland is ongeveer 25 jaar geleden door bioloog Polder een heemtuin ingericht. Hij is verboden voor honden. De beheerder van de Kinderboerderij gaat daar regelmatig met kinderen naar toe. Het lijkt
nog het meest op een dijkje uit de belendende polder, met waterpartijen.


In de uitzending komen aan het woord:
- Bioloog Polder over de Heemtuin. In 1972 heeft hij het plan ingebracht bij de gemeente om een ecologisch heempark in te richten. Hij heeft
indertijd het plan gemaakt en de boel begeleid tot nu toe. Er groeien de planten die van oudsher in de Krimpenerwaard voorkomen, zoals
klokjesgentianen, spaanse ruiters, wilde orchideeën etcetera, planten
die in de natuurgebieden van het Zuidhollands Landschap alleen van een afstandje kunnen worden bekeken. De bedoeling was de natuur vlakbij huis. Het zou mooi een groene vinger kunnen worden als het wordt aangesloten op het Zwaneneiland en het overige natuurgebied rond de nieuwe wijk Lansingh Zuid.
- De 83-jarige mevrouw van der Giessen. Ze woont al 34 jaar in „De Wijde Blik" , binnenkort v/h De Wijde Blik. Tussen haar huis en het huis van de buren wordt de Belcantodreef aangelegd. Ze kan erom lachen: „Ach, je moet maar zó denken, ik heb 34 jaar heel mooi gewoond."
- De heer en mevrouw Houdijk. Ze wonen al 40 jaar in Krimpen, waarvan 4 weken op de Rigoletto in de nieuwe wijk Lansingh-Zuid. Dit huis heeft
meer comfort voor hen op hun oude dag. Twee jaar geleden kon worden ingeschreven op de eerste woningen. Van de toen 750 inschrijvingen
vielen er 550 af, en uit 200 werd geloot in bijzijn van een notaris.
Houdijk was nummer 1, en mocht dus als eerste kiezen.
- Wethouder Onder de Linden over hoe Zwaneneiland wordt heringericht, te beginnen met de computerpresentatie.

advertentie