De Plek 24-02-1998

*Woudrichem* X=128/129, Y=426/425

De Plek 24-02-1998

*Woudrichem* X=128/129, Y=426/425

Dankzij de dreigende overstromingen van 1993 en 1995 komen veranderingen in het rivierengebied in een stroomversnelling. Volgens het Deltaplan Grote Rivieren moeten de dijken hoger, en volgens de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier moeten de rivieren dieper en breder. Bij Woudrichem zijn de kaden van de vesting op Deltahoogte gebracht, en om de capaciteit van de rivier te vergroten wordt de middeleeuwse haven hergraven. Een oude wens gaat in vervulling. In de uiterwaarden naast de vesting Woudrichem ligt al vijfendertig jaar een camping. Vanwege de nieuwe haven hebben de kampeerders hun pony-rijplek en speelterrein al prijs moeten geven. Voortvloeiend uit Ruimte voor de Rivier en het Milieubeleidsplan, dat streeft naar een versterking van de ecologische hoofdstructuur, wil Rijkswaterstaat de uiterwaarden inrichten als Rivierpark. Misschien mogen 50 van de 150 staplaatsen blijven.

Wie beslist dan wie mag blijven en wie niet? Waar Woudrichem profiteert van de overstromingen, zijn zij de pineut.

Marjoke Roorda spreekt met:

- Burgemeester Worrell, over het herstel van de oude haven. Al lang werd gedroomd van het het herstel van de oude haven van Woudrichem. Dankzij de dreigende overstromingen van een aantal jaren geleden en de daarna tot stand gekomen Deltawet Grote Rivieren, is het plan in no time tot uitvoering gekomen.

- Piet Hartman, Woudrichemer, Woerkummer, publicist, over de aard van de Woerkummer. Woudrichem, maar vooral de vesting Woerkum, is een soort vrijzinnige enclave in een overwegend zwaar protestant-christelijk gebied. Dit zou te verklaren zijn uit de aard van de werkzaamheden van de Woerkummers: overwegend visserij, veel militaire activiteiten vanwege zijn strategische positie en enige handel. De socialistische beweging heeft ook van oudsher een brede aanhang. Woudrichem wordt het Sodom en Gomorra van de streek genoemd. Toen in 1961 (?) de brug bij Gorinchem werd geopend zei men in de streek dat eerst de duivel en daarna pas de burgemeester etcetera eroverheen kwam. Typerend is ook voor de streek/Woudrichem, dat er nogal eens behoorlijk geknokt wordt, bijvoorbeeld onlangs nog met Oud en Nieuw. De kroegen zijn ook 's zondags open. De Woudrichemer staat ook bekend als zuiper, driftkop, knokker.

- Anja vd Rijk van de actiegroep Behoud de Camping, over de camping die ten prooi dreigt te vallen aan het rivierenplan van RWS. Vlak naast Woudrichem ligt de camping. Van RWS moest die weg, tgv het plan Ruimte voor de Rivier. De camping bestaat al 35 jaar, en sommige mensen zitten er al al die 35 jaar. Het is een echte familiecamping, met staplaatsen voor 125 sta- en tourcaravans. De camping is heel sociaal en betaalbaar. Een staplaats kost * 1000, per jaar, in termijnen te betalen.Vanwege de nieuwe haven hebben ze al grond prijs moeten geven aan de gemeente, ponyrijplek en speelterrein. Nu dreigen ze van de kaart te worden geveegd vanwege de plannen van Rijkswaterstaat die een Rivierpark wil aanleggen.
De gemeente heeft zijn uiterste best gedaan voor het behoud van de camping,ook vanwege het economisch belang voor Woudrichem. Van RWS is nu een nieuw plan, voor 50 staplaatsen, die dan ook duurder moeten worden. Dit is natuurlijk een regelrechte ramp, want hoe moeten ze selecteren wie mag blijven en wie niet? Ze zijn nu in gesprek met de gemeente over hoe ze nu verder moeten. Waar Woudrichem profiteert van de overstromingen, zijn zij de pineut.

- Combée, over het visserijprobleem. Alle Woerkummers hebben op historische gronden visrechten. Er is nog maar weinig vis en ook zijn er nog maar 2 en een halve beroepsvisser. Maar die klagen steen en been omdat de vis voor hun neus weggevist wordt door de pleziervisser. Die mag volgens die visrechten nl. met fuiken vangen. Het Ministerie wil dat er een bevissingsplan komt en Combée is met zo'n plan 4 februari zijn opwachting wezen maken op het Ministerie van LNV. Combée is raadslid en voorzitter van Visserijvereniging De Hoop.
Combée heeft zich als raadslid ook zich sterk heeft gemaakt voor het behoud van de camping. Die dreigt te verdwijnen vanwege de oeverplannen van RWS. De camping bestaat al 35 jaar en sommige campingbewoners komen er al vele jaren. Ze zitten er van april tot eind oktober, en zijn belangrijk voor de kleine middenstand in de vesting (de bakker en de slager kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden door het winkelcentrum dat in de buitenwijk gekomen is). En verder zijn al die jaren jongens en meisjes van vesting en camping over en weer verliefd verloofd getrouwd. Combée heeft in december over de dreiging voor de camping vragen gesteld in de Raad. Er stonden toen zo'n 100 campingbewoners - die uit Rotterdam, Tilburg, Dordrecht etc. waren komen strijden voor hun camping - op de stoep van het stadhuis en hij kreeg een staande ovatie.

- Oud-wethouder Kees vd Post over de renovatie van de vesting. Eind jaren '60 was Woudrichem's vesting behoorlijk verpauperd, een stadje in verval. Er waren toen plannen bij het toenmalig gemeentebestuur een en ander plat te gooien en te vervangen o.a. door hoogbouw. Gelukkig was daar toen geen geld voor. De Bond Heemschut, die toen 60 jaar bestond en een leuk project zocht, nam de restauratie van Woudrichem ter harte en ontwikkelde plannen daartoe, o.a. met steun van Kees vd Post die zich voor de gelegenheid tot wethouder liet verkiezen/benoemen. Kees vd Post moet vertellen over hoe de vesting eruit zag, wat de toenmalige plannen behelsden, hoe de Bond Heemschut erbij betrokken raakte, hoe de nieuwe plannenmakerij tot stand kwam en wat de resultaten zijn. vd Post is uiteindelijk nog geen 3 jaar wethouder geweest. Toen de klus op de rails was gezet, is hij ermee opgehouden.

advertentie