De Plek 23-06-1998

*Tilburg-Binnenstad* X=133/134, Y=397/396

De Plek 23-06-1998

*Tilburg-Binnenstad* X=133/134, Y=397/396

Stukje in de Gids:

Er loopt een Zilveren Lint door de Tilburgse Binnenstad. Eenderde van de binnenstadsbevolking is ouder dan 60 jaar en voor hen aangepaste woningen werden gebouwd in een aaneengesloten lint vanaf de kop van de Korte Heuvel tot aan het uiterste deel van de Noordhoek. Het centrum is in trek vanwege de nabijheid van veel voorzieningen en de levendigheid, maar er wordt ook geklaagd over de verkeersdrukte en de onveiligheid op straat. De Stichting Binnenstad heeft de oudere binnenstadsbewoner tot speerpunt uitgeroepen en ontwikkelt een 'zilveren lint-beleid'. Men wil een Dienstencentrum voor dienstverlening op allerlei gebied: de was, klusjes, boodschappen doen, en er wordt gezocht naar oplossingen voor de parkeerproblemen: toegankelijker parkeermogelijkheden voor hen en hun bezoek. Ook de tiener is een bron van zorg voor de Stichting Binnenstad. Ze ontmoeten elkaar op plekken op straat die niet voor hen zijn ingericht, en als zij daar rondhangen en spelen wordt dat als overlast ervaren.

Overige informatie:

Belangrijk in de Tilburgse binnenstad is de woonfunctie. In de loop van de jaren heeft de wijkraad er van alles aan gedaan ervoor te zorgen dat die woonfunctie bewaard bleef. Ook voor gezinnen moest het mogelijk zijn om er goed te wonen. De uitzending zal gaan over de twee vergeten groepen bewoners bij de stadsontwikkeling van de Tilburgse binnenstad die oververtegenwoordigd zijn: de tieners en de oudere, minder vermogende, immobiele bejaarden. Eenderde van de bewoners van de binnenstad is bejaard. Je zou de bewoners van de binnenstad kunnen zien als een soort inbraakpreventie. Wordt er wat gedaan om het wonen in de stad aantrekkelijker te maken?
Tieners vallen veelal buiten de boot, omdat er veel horecavoorzieningen zijn die vanzelfsprekend veel geld kosten. Voorzieningen als halfpipes etc en sportvoorzieningen ontbreken, en een beetje hangen of skeeleren op de pleinen wordt niet of nauwelijks getolereerd omdat dat het stadsbeeld ontsiert. Wat de bejaarden betreft: Veel van hen komen van elders, hun zogenaamde 'mantel' is weggevallen, ze zijn afgekomen op de voorzieningen, maar die kosten ook vaak veel geld. Vooral de veel ouderen raken geïsoleerd, omdat ze niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Bij het buurthuis is Tienerclub JoNoBi in het leven geroepen. De jongeren zijn vaak moeilijk actief te krijgen, omdat ze komen uit hoge inkomensniveau's, behandeld zijn als prinsjes/prinsesjes, vaak niet geleerd hebben zichzelf te vermaken. De kinderen hebben veelal een grote bek, vaak verwend, alles moet nieuw en spannend zijn, ze nemen weinig eigen initiatieven. De uitzending moet ook weer geen klaagverhaal worden, want tenslotte kiezen de mensen ook zelf om in die binnenstad te wonen, en vooral die tieners zouden ook niet ergens anders willen wonen. Interessant is de verschillen in sociale omgeving van de kinderen.

Marjoke Roorda praat met:
* Annie van Rooy, coördinator van het Buurthuis Binnenstad. Zij vertelt over de geschiedenis van het buurthuis, de functies die het heeft in de buurt, hoe het komt dat de wijkorganisaties zo sterk zijn in Tilburg, wat gebeurt er allemaal in het buurthuis.
* Tieners Maureen Horbach en Diana Westra over wat er zoal voor hen te doen is in de buurt.
* Riekie Driessen, 66 jr., Angèle Verschuuren, 76 jr. en Kitty Kolen van het Buurthuis. Over ouder worden en wonen in de binnenstad en over het zogenaamde zilveren lint-beleid. Ook over de parkeerproblemen en -beleid in de buurt. Driessen woont nu 1,5 jaar in de binnenstad en bezoek blijft weg omdat er niet geparkeerd kan worden. Ze heeft ideeën voor oplossingen.
* Moeder Francy Bruschinski 16-jarige zoon over het wonen met opgroeiende kinderen in de binnenstad

advertentie