De Plek 17-02-1998

*Stormpolder* II X=99/100 en Y=436/435

De Plek 17-02-1998

*Stormpolder* II X=99/100 en Y=436/435

Daar waar de Hollandse Ijssel in de Nieuwe Maas stroomt ligt een driekant eiland deels in de vierkante kilometer gelegen tussen de RD-Coördinaten X=99/100 en Y=436/435.

De randen van het eiland Stormpolder verwerden in onze eeuw tot vuilstort; op de westelijke en oostelijke grienden spoelden de rivieren meegevoerde troep aan, op alle oevers dumpten plaatselijke mensen en industrie hun vuil en op de noordpunt was zelfs zwaar chemisch afval uit het hele land welkom. Zòveel rotzooi dat het adres Schaardijk 1 rond 1980 in een nationaal gifgrondschandaal werd aangewezen.

TXt2
Kort na hun trouwen kocht het echtpaar Koolmees een leuke woning op het Stormpolder-eiland. Ze wonen er nog steeds, drie huizen naast het EMK-terrein. Gerda zag wel wat maar ja.....

TXT3
Wanneer archivaris Kees Schouten over de Stormpolder beent ziet hij meer dan een modern industrieterrein.

TXT4
Op de westkop van de van de Giessenweg naast de fabriek van Hollandia is van de nood een deugd gemaakt. Het oude griend heet nu Stormpoldevloedbos, volgens het plan van Pier Werksma.