De Plek 9-12-1997

Zeist X=142/143, Y=457/456

De Plek 9-12-1997

Zeist X=142/143, Y=457/456

Bij de aanleg van de Rijksweg A28 is indertijd alvast rekening gehouden met een afslag naar Zeist-West. Er kwam een tunnel en de taluds werden zodanig gemaakt dat tezijnertijd er enkel nog maar asfalt op hoefde.
De boel heeft een tijdje braak gelegen en ondertussen is de tunnel 'ontdekt' door wild: reeën, vossen, marterachtigen etc. Zij hebben dus hun eigen wildviaduct gecreëerd. Met veel gelobby en gedoe hebben St. Utrechts Landschap / Utrechts Landschapsbeheer en milieubewegers voor mekaar gekregen dat hier dus inderdaad een wildviaduct is gecreëerd. Deze wordt 7 november geopend. Ook de Biltsche Grift, die alvast was omgeleid, is nu weer onder de tunnel doorgegraven een aangesloten op de Zeister Grift.
De hele boel is aangelegd door RijksWaterStaat.
Voor is de gemeente De Bilt, die graag een groen imago wil.
Voor is ook de eigenaar van Den Hoek. Hij heeft het boerenbedrijf 5 jaar geleden heeft gekocht en heeft paddenpoelen aangelegd.
Tegen is de gemeente Zeist, want zij hebben een bedrijventerrein gevestigd in Zeist West, bij de toekomstige aansluiting op de A28. Bij het aantrekken van bedrijven hebben ze een fatsoenlijke infrastructuur beloofd, en nu die er niet komt zullen bedrijven behoorlijke schadeclaims gaan indienen.

Het talud voor de A-28 heeft er 15 jaar gelegen. Pas in 1988 is de weg opengesteld. Al die tijd was al wel het viaduct er. In 1986 is door de gemeente Zeist een verkeerscirculatieplan opgesteld, met een rondweg en aansluiting op de A-28. Toen de weg werd opengesteld werden reeën bij bosjes doodgereden, en ze gingen toen het viaduct gebruiken. Er zijn tellingen verricht en De Bilt heeft onderzoek laten doen naar de wildcorridor. Langzaamaan drong het besef door bij bijna alle betrokkenen dat de diverse natuurgebieden op een of andere wijze op elkaar moesten worden aangesloten. De afslag Zeist-West zou een onaanvaardbaar obstakel worden en hier en daar zouden populaties zouden afsterven. De Bilt was daartegen en is zich gaan verzetten tegen de afslag. Zeist begon daar weer procedures tegen. Zeist namelijk had zich min of meer verplicht aan een aantal ondernemers - van het bedrijventerrein - om zich maximaal in te zetten voor realisering van de afslag.

Marjoke Roorda praat met:
- Van Marwijk Kooij, eigenaar van het landgoed Vollenhoven. Het wildviaduct ligt in zijn achtertuintje. Hij woont in de gemeente De Bilt en is actief in De Bilt in Beweging. Is actief bezig met het wildviaduct en versterken van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur).

- Ed Kramer van het Waterschap Stichtse Rijnlanden, over de Zeister en Biltsche Grift en over de omkering van het water.

- Kees Beenen van de Werkgroep Sandwijck.
Hij vertelt het verhaal van de milieubewegers. Ze waren al actief met het Landgoed Sandwijck, toen ze hun kijk verbreedden en in navolging van het Natuurbeleidsplan plannen ontwikkelden voor ecologische verbindingszones in de regio. Ze lopen rond bij de weg, hij vertelt hoe die daar jaren heeft gelegen voor er auto¹s over gingen rijden, hoe ze bedachten dat daar het wildviaduct moest komen en hoe ze dat voor mekaar hebben gebracht. Dan de practische kant: hoe ze de boel ter plekke aan het inrichten zijn, met houtwallen en paddepoelen, o.a. in de tuin van van Garderen in Den Hoek. Ware de afslag er gekomen, dan was die langs zijn grondgebied gekomen. Hij heeft in samenwerking met de werkgroep Sandwijck houtwallen, op biologisch vriendelijke manier geteelde bomen, paddepoelen enzo.

- Hans vd Akker van Rijkswaterstaat, betrokken bij alle BROM-projecten in de provincie Utrecht. BROM = Bijdrage Ontsnipperings Maatregelen. RWS heeft de boel ook ingericht. En over de verlichting op de snelwegen, ook een 'pijnpunt' in natuurgebieden.

advertentie