De Plek 23-12-1997

Reusel X=139/140, Y=375/374

De Plek 23-12-1997

Reusel X=139/140, Y=375/374

Het rommelt in Reusel. In het centrum van dit Kempense dorp met 8.000 zielen ligt een kaalgeslagen vlakte te wachten om te worden herbebouwd, maar over het hoe en wat van die bebouwing zijn de meningen verdeeld.
De ambtenarij wil een 14 miljoen kostend nieuw gemeentehuis. De plannen van de projectontwikkelaar behelzen voorts woonblokken en winkelgalerijen met een totale vloeroppervlak van 1400 m2. Helemaal fout, zeggen de winkeliers. Er zijn al genoeg winkels in Reusel, er komt te weinig parkeergelegenheid en de huren van de nieuwe winkelruimten zijn te hoog om verhuizen naar het nieuwe winkelhart rendabel te maken. Ook van de bevolking, die zich heeft georganiseerd in de Werkgroep Verontruste Burgers, wijst een overgrote meerderheid de plannen af. Zij opteren voor meer gezellige en kleinschalige horecagelegenheden rond een rustiek geplaveid plein met bomen en kunst en een enkel woonblok.
Misschien wordt men het eens tijdens de komende kerstdagen bij de vele kerststalletjes, waar Reusel bekend om is.

De onderwerpen:

De kerststalletjesroute
Twee jaar geleden bestond de Reuselse kerk 100 jaar, en toen zijn er het hele jaar door grootscheepse festiviteiten geweest. De organisatoren daarvan hebben het initiatief genomen een Reuselse kerststalletjesroute te organiseren in samenwerking met alle buurtverenigingen. Er deden toen spontaan 8 (van de 20 mee), en nu, voor het derde jaar, doen er waarschijnlijk 10 mee. Reusel is uniek hiermee.

Het uitgaansleven in Reusel
Op vrijdag-, zaterdag-, maar vooral zondagavonden overspoelen duizenden jongeren Reusel, en gaan feestvierend van café naar café. Reusel wordt ook wel Las Vegas van de Kempen genoemd, of Waldiscoland. Ze komen uit de hele Kempen met een straal van 25 km. uit de omtrek, en met de kermis komen ze tot uit Rotterdam. Dat is al 20 jaar zo. Zo'n 300-500 meter van de Markt tot aan de Wekker (Wilhelminalaan 97) is voornamelijk disco, bar, café, etc. Dat geeft nogal wat overlast: getoeter, parkeeroverlast, soms herrie op straat, glas, pis, drugs, bomen die gesloopt worden, taxi's die af en aan rijden. Er gebeuren weinig ongelukken met drank op. Er worden afspraken gemaakt wie er rijdt, en de rest laat zich dan vollopen. Er is een pisverbod: verkeersbord met Manneke Pis, en fl. 100 boete. Er is een pisbak van fl. 48.000,-. De verhoudingen zijn redelijk goed, er wordt wat gedaan aan de overlast, geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk verholpen.
Horeca, bewoners, gemeente en politie hebben een zgn. steroverleg. Er is een project integrale veiligheid. Ca. 2 jaar geleden is er een 0-meting geweest. Toen voelde 60% vd Reuselse bevolking zich onveilig. Landelijk is dat 30%.


Er is ook wat met drugs. Afgelopen jaar zijn er voorlichtingsavonden georganiseerd over alcohol en drugs, want je kunt nu niet meer zeggen dat dit soort zaken zich enkel voordoen in A'dam. Ouders waren daarover zeer geïmponeerd. Er schijnen de laatste tijd dealers uit Bladel te komen. Drugs worden een probleem.
Raar is dat het stappen zich vooral afspeelt op de zondagavond. Er wordt echt veel gezopen en veel kinderen/jongeren zitten 's maandags te tollen in de schoolbanken.

Het Centrumplan
Wie je in Reusel aanspreekt over het Centrumplan, allemaal lopen ze meteen leeg als een gieter. 90 % van de bevolking is tegen.
Een aantal gebouwen in het centrum, op de Markt is platgegooid, waaronder een Franciscanessenklooster, een aardig gebouw uit de jaren '50 waar wel wat van te maken was, volgens sommigen. Verder stond er een LHNO-gebouw en een basisschool. Andere alternatieven dan slopen kregen geen ruimte. Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van kapitaalsvernietiging. Daar is nu dus enkele ha. grond vrijgekomen. De Wilhelminalaan is een beetje naar het zuiden verlegd, door de voormalige kloostertuin heen en bomen zijn daarvoor gesloopt. Blijkbaar is niet overwogen die tuin te behouden. Verder is bedacht dat er een noordelijke randweg moet komen, die het verkeer tussen Tilburg en Eindhoven moet omleiden. Daar is niet de conclusie uitgetrokken dat de markt / het centrum heel goed autoluw kan worden. Men wil nog steeds doorgaand verkeer door het centrum van het dorp behouden.
Op de ontstane vrije ruimte komen industrieel vormgegeven winkel- en woonblokken en een gemeentehuis (à 14, 15 miljoen). Twee bouwblokken, gebouwd door projectontwikkelaar Matser uit Hilversum.
De gemeente wil de bouw gunnen als Matser herlocatie kan garanderen van 50% van de winkels. De provincie zou echter als voorwaarde 100% herlocatie stellen. Ruzie dus tussen gemeente en de Provinciaal Planologische Commissie. Zoals het er nu naar uitziet komt er een uitbreiding van 1400 m2 winkeloppervlak, terwijl er al winkels genoeg waren.
Groot bezwaar geldt ook het nieuwe gemeentehuis. Reusel is net gemeentelijk heringedeeld; eerst zou dus maar eens bekeken moeten worden of de capaciteit echt onvoldoende is. En verder zijn er nog mogelijkheden om achter het huidige Stadhuis aan te bouwen. De nieuwbouwplannen zijn dus op z'n minst nogal voorbarig.
De winkeliers maken zich verder zorgen over de bereikbaarheid: Er komt geen parkeergarage, dus de auto's van de gemeenteambtenaren en de bewoners slokken veel parkeerruimte op. Klanten voor de winkels en de markt zullen dus een heel eind moeten lopen. De huur van de winkels zal hoog zijn (fl. 235 m2 excl. overhead, ze zeggen duurder dan die van Bladel). Concurreren met bijvoorbeeld Bladel dat ook een centrumfunctie ambieert kunnen ze dus wel schudden. Ook Hapert wil centrumfunctie. En wat moet er eigenlijk gebeuren met de oude panden van de winkels die verhuizen naar dit nieuwe centrum? Verder: er was al sprake van een overaanbod van winkels. Nu komt er nog meer bij. Waar moeten de klanten vandaan komen.
De Verontruste bewoners stellen voor als alternatief om het centrum gezelliger te maken met wat bruine café's, restaurantjes, enkele huizen en enkele winkels, een kunstwerk. Misschien een gebouw voor de Heemkunde organisatie. Nu zijn er geen bruine café's, enkel housetenten en disco's. Wouters van de Verontruste Bewoners is bang dat het dorpse karakter gaat verdwijnen door het hoogstedelijk karakter van de nieuwbouw. Ze zijn van plan discussieavonden te organiseren met de wethouders en raadsleden en als dat niet voldoende helpt komen er demonstraties.