De Plek 21-01-1997

Apeldoorn 2, X=194/195 en Y = 470/469

De Plek 21-01-1997

Apeldoorn 2, X=194/195 en Y = 470/469

In België mocht de vondst van menselijke resten in de aardbodem tot grote schaamte leiden, tussen de RD-coördinaten x=194/195 en y=470/469 was daarentegen de enige emotie na de opgraving - van weliswaar wat oudere stadsgenoten - trots.
Met de opgraving heeft de stad zijn gevoel van eigenwaarde herwonnen.
Gesprekken met:
-Gemeenteambtenaar Gert-Jan Blankema over ecologische verbindingen
-Bestuurslid Henk Snelders van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij
-Forellenkwekerij de Zwaanspreng

advertentie