De Plek 29-04-1997

Enkhuizen, X=148/149, y=524/523

De Plek 29-04-1997

Enkhuizen, X=148/149, y=524/523

Vanuit het oosten kan men niet alleen naar Enkhuizen varen, maar ook rijden: over de Houtribdijk. Maar ‘s zomers is de stad vaak moeilijk te bereiken. Er staan dan lange files voor de brug van de sluis. Want die staat dan open. Ook bij de scheepvaart zijn de Krabbersgatsluizen berucht: ‘s zomers is dit de drukst bevaren route van Nederland, en het grote obstakel is de sluis. Wachttijden van uren zijn geen uitzondering.

Verslaggever: Gerrit Kalsbeek

Vooral voor de automobilist is er goed nieuws: er komt een Naviduct. Nog nooit eerder vertoond in Nederland! Enkele kilometers uit de kust komen nieuwe sluizen ten behoeve van de pleziervaart, en de weg gaat er onderdoor. Het zand dat nodig is voor de voorhavens van de sluis en het ophogen van IJssel- en Markermeer ter plekke komt uit de havens van Enkhuizen. Daar moet meer aanlegruimte komen voor jachten en charters. Verder worden de komende jaren alle registers opengetrokken om bezoekers van Enkhuizen te verleiden meer tijd maar vooral ook meer geld te besteden in de plaatselijke musea, horeca en winkels. Als de gemeente slaagt in haar plannen blijft Enkhuizen het vrolijke middelpunt van West-Friesland, en kan de buurgemeente Stede Broec fluiten naar de zo begeerde regiofunctie.

RESEARCH:

Van der Schans heeft plannen voor grootscheepse veranderingen van - Enkhuizen. Eigenlijk heeft men dertig jaar niks gedaan aan de veranderende omstandigheden. Dus: renovatie, maar dan op alle terreinen.
Belangrijk zijn de havenplannen. De spin-off van de chartervloot is zo’n 13 miljoen per jaar. Als er 70 charters bij kunnen plus zo’n 200 jachten, dan kan er 22 miljoen gevangen worden. De Oosterhaven wordt uitgebreid met vaste ligplaatsen. De Oude Haven wordt zodanig uitgebreid dat er ook passsanten terecht kunnen en de jachthaven wordt uitgebreid. Totale kosten 35 miljoen. Ze gaan dat doen als volgt: Ze graven zand af. Dat wil Rijkswaterstaat graag hebben voor de aanleg van het zogenaamde Naviduct aan de Markerwaarddijk. De sluis is een groot obstakel voor verkeer omdat de sluis de drukste doorvaartplek in het land is. (brug open etc.) Dat Naviduct: 2 sluisbakken met een tunnel eronderdoor moet daarvoor uitkomst bieden. Kosten 90 miljoen. RWS wil in ‘98 beginnen. De provincie moet echter ook 10 miljoen bijdragen. Er wordt momenteel druk gelobbied en op niet al te verre termijn moet de provincie de knoop doorhakken. De rest moet de gemeente zelf ophoesten.

Dan is er ook een centrumplan. Even een rekensommetje. Op jaarbasis zijn er 200.000 overnachtingen (schepen, jachten), 300.000 bezoekers van het Zuiderzeemuseum, 160.000 Sprookjesland, overige bezoekers 125.000. Volgens CBS of zoiets zouden die ƒ 53,- pd moeten besteden, maar dat gebeurt niet. Er is dus iets mis met de winkels en horeca. Onderzoeksbureau vd Bunt is aangetrokken en die hebben een plan ontwikkeld voor verfrissing van het centrum. Ook komt er een centrummanager.
Drie jaar geleden is men begonnen met nadenken over dit centrumplan. Nu ligt het er en de inspraakronden zijn achter de rug.

Deze plannen maken deel uit van de zogenaamde TRAP: Toeristisch Recreatief Actieplan. En van der Schans is daar projectleider van. Tot voor kort moesten de Enkhuizers niks hebben van toerisme: vissers zijn weliswaar behulpzaam, maar ook stug. Ze hebben projectbureau de Vries en Partners ingeschakeld die moet gaan uitvogelen hoe de gemeente Enkhuizen zich recreatief en economisch beter kan profileren. Er zijn vijf geledingen: zwembaden, havens, cultuur en historie, promotie en winkelcentrum, bedrijventerrein.

Al dertig jaar is niet of nauwelijks geïnvesteerd in het winkelcentrum. Bureau Bakker en Bleker is aangetrokken om een nieuwe inrichting van de stad te maken. Eind maart begint men met de uitvoering. Investering 11 miljoen, w.v. 3,75 van de ondernemers moet komen. Er komt ook een parkeergarage voor 400 auto’s en een P-routesysteem, want parkeren in Enkhuizen is een crime. Het mag namelijk nergens.

Tot 2015 zijn in Enkhuizen, Stedenbrouc en Hoorn 10.000 woningen extra nodig. In Enkhuizen mag niet gebouwd in het IJsselmeer, en elders kan niet meer gebouwd worden.
Weetje: In Enkhuizen zijn geen buitenlanders.

- Stadsboer André Groen moet verdwijnen (Hemeltje). Hij heeft zich onmogelijk gemaakt volgens vd Schans.

Klaas Busstra, Zuiderzeemuseum:
- Ze zijn het Binnenmuseum aan het verbouwen. Het museum is sinds 1993 geprivatiseerd, en daarom zijn ze met hernieuwde energie aan het proberen meer publiek te trekken. Onder meer door ‘s zomers langer open te blijven, zodat mensen van jachten / passanten ook aan het eind van de middag / begin van de avond naar het museum kunnen.

- Snouck van Loosenpark project sociale woningbouw : van de zomer bestaan ze honderd jaar: feest. Informatie via Jacco Domburg of dhr. Knukkel, wethouder cultuur en sport.


Gesproken met Jacco Domburg (21/3):
Stuurt info toe over feest Snouck van Loosenpark 19-26 juli: Deze vooraanstaande Enkhuizense familie besteedde VOC-gelden aan de bouw van een kerk, ziekenhuis en bejaardentehuis, en als klap op de vuurpijl, nu 100 jaar geleden, een park met 50 huurwoningen voor arme mensen, plus een voor de opzichter. Vanaf 1 juli komt het park in particuliere handen, omdat gemeenten dan niet meer mogen verhuren.
Wat betreft PvdA-er Rob van der Schans en zijn snode plannen: Op zich zit vd Schans heel goed. Maar zijn centrumplan heeft heel wat stof doen opwaaien en protesten veroorzaakt o.a. onder middenstanders. Want zeggen ze: dertig jaar lang heeft de gemeente niks gedaan aan het opknappen van het centrum en nu opeens moeten ze meebetalen. Terwijl de gemeente al die jaren leuk het budget aan andere dingen heeft besteed.
Daarover kunnen we bellen met Jan de Jager, grafisch ontwerper, maar kent alle stukken.
Of met oud-raadslid Gem.Belangen Simon Kooiman, Jan Teters (over referenda) , Walter Haentjens.
De gemeente Hoorn heeft een regiofunctie, en Enkhuizen subregiofunctie. In 2000 wordt opnieuw de boel gewogen, en Stedebrouc maakt kans op die functie. Dat moet uit alle macht voorkomen worden, want Stedebrouc bestaat uit allemaal villawijken en ze doen niks voor jongeren (VVD-dorp). Enkhuizen is linkse gemeente (PvdA / Verenigd Links / Groen Lijnks / CDA). Er is een soort herenaccoord gesloten dat tot 2000 Stedebrouc niks doet om z’n regiofunctie te versterken. Dus Enkhuizen wil voor 2000 zijn centrum zo hebben dat de middenstand is versterkt en er veel meer geld blijft hangen. Middenstanders, maar ook particulieren die in een winkelpand met winkelbestemming wonen, moeten echter vele jaren lang een baatbelasting betalen om het vertimmeren van het centrum te bekostigen. En daarbij gaat het om niet misse bedragen (rond de duizend gulden per jaar). Probleem voor Enkhuizen is o.a. gebrek aan parkeerruimte en dat ze in een halfjaar het geld binnen moeten sleuren via de toeristen, terwijl Stedebrouc dat het hele jaar kan doen. Om een voorbeeld te noemen: een winkel als de Hema zou na 2000 wel eens naar Stedebrouc kunnen verkassen, naar het mooie overdekte toegankelijke winkelcentrum dat ze daar hebben. Het komt erop neer dat Enkhuizen jarenlang heeft zitten slapen en nu door Stedebrouc ingehaald dreigt te worden. De afgelopen jaren zijn de bestedingen in Stedebrouc dan ook behoorlijk toegenomen.
En hoe zit het nou met die parkeergarage en met het betaald parkeren?

ma. 7 april
- 10.00 uur: Klaas Busstra, vl. Zuiderzeemuseum, bij de afvaart van de boot naar het Zuiderzeemuseum. Aan boord loopt een bandje van wat je zoals ziet. Met de boot naar het museum, daar met Busstra verder praten over de veranderingen en pogingen meer mensen langer te laten rondhangen in het museum (langere openingstijden).
-

advertentie