De Plek 13-05-1997

Lelystad, X= 158/159 en Y= 105/104

De Plek 13-05-1997

Lelystad, X= 158/159 en Y= 105/104

De meningen in strandpaviljoen De Aalscholver zijn verdeeld. de uitbaters: moeder, vader en dochter Toren genieten van hun uitzicht over het meest zuidoostelijke uithoekje van het IJsselmeer, maar de gast die wind en koude heeft getrotseerd om het restaurant te bereiken vindt het water maar saai.

Saai of niet, vanuit De Aalscholver heeft men goed zicht op onze vierkante kilometer (RD-coordinaten x= 158/159 en y= 105/104). Heel in de verte zijn nog net de contouren zichtbaar van het VOC-schip De Batavia. Daarnaast zijn net de eerste palen geslagen voor de bouw van een museum: voor Onderwaterarcheologie. In een lijn daarmee staat een zendmast van de PTT. wat zich daar afspeelt zullen we nooit weten, want van de afdeling voorlichting mogen PTT-werknemers alleen over hun werk vertellen als dat het PTT-bedrijfsbelang dient.
Dichterbij verrijst uit het water de nieuwe wijk Parkhaven: de eerste buitendijkse woningen van Lelystad. Fascinerend zijn de schepen die komen en gaan door de Houtribsluizen: de beroepsscheepvaart en de jachten. Er is iets merkwaardigs met het uitzicht van de familie Toren: waar 's avonds de zon in de zee zou moeten zinken ligt de dijk naar Enkhuizen.

advertentie