De Plek 24-06-1997

Rijswijk X=81/82 en Y=451/450.

De Plek 24-06-1997

Rijswijk X=81/82 en Y=451/450.

De spoorlijn tussen Rotterdam en Den Haag is één van de drukste railverbindingen van Nederland. Tot voor kort keken de flatbewoners uit over 17 voorbij denderende treinen per uur, tegenwoordig kijken ze uit over een park. Rijswijk heeft een opmerkelijke oplossing gekozen voor de overlast van treinverkeer door woonbuurten: bij x-coördinaat 82 van onze vierkante kilometer duikt het vierbaansspoor onder de grond en bij y-coördinaat 451 komt hij er weer bovenuit. Het nieuwe NS-station van Rijswijk prijkt trots op de omslag van Gemeentegids en Stadsplattegrond. Een glazen pyramide vormt het dak van de stationshal met loketten, kiosk en broodjeszaak. Heel Rijswijk liep in september vorig jaar uit voor het grootse Egyptisch getinte volksfeest, waarbij Minister Jorritsma de openingshandeling verrichtte. Een eindje verderop, op het Generaal Eisenhowerplein - waar de Sir Winston Churchilllaan het spoor kruist - komen luxe appartementenflats. Eveneens bovenop het dak van de spoortunnel zal een complex verrijzen met kantoorgebouwen, winkels en een hotel. Een gigantisch buizenframe moet het geheel dragen. De bewoners naast het plein zien het met lede ogen aan: waren ze beter af met de herrie van de treinen of met wat de toekomst voor hen aan nieuwbouw in petto heeft.

Informanten:
- Jos de Beer, voorlichting Rijswijk
- Ger Kruger, raadslid
- Mevrouw Dangerman van Bloemenkiosk De Jacarande, Stationsplein 2,
- Sylvia Roes, fr.l. afd. Voorlichting, betrokken bij begeleiding Stationsproject en Tramlijn 17. ,
- Michiel Jonker, vl. NS,
- Gijs Overbeek en Annemieke Calatz, Business Managers Station Rijswijk, - mevrouw van Leeuwen, buurvrouw van Oosterveer
- Halve Maan: 070- 3193090
- Raadslid Ger Kruger:

Hoofdonderwerp is het prachtige nieuwe NS-station in Rijswijk.Nog afspreken:
De Halve Maan: Wat gaat daarmee gebeuren? Drie jaar geleden is gepoogd hem weg te krijgen. Dat heeft een wethouder zijn kop gekost omdat hij de Halve Maan een te hoge oprotpremie had toegezegd. De kroegbaas hield de wethouder aan zijn afspraak, zeggende dat hij de toezegging op band had. Het bandje is nooit door iemand gehoord.


TXT1

De verbouwing van spoorlijn en Station Rijswijk tussen de Generaal Spoorlaan en de Sir Winston Churchilllaan heeft alles bijelkaar zes jaar geduurd. Maar nu is de rust teruggekeerd in de vierkante kilometer gelegen tussen de RD-Coördinaten X=81/82 en Y=451/450.
Het station is vervangen door een pyramide, de flats in de omgeving zijn onherkenbaar gerenoveerd, de haringkar vertrok, de spoorlijn verdween onder de grond. En ook de bloemenhandel van Paula Dangerman is niet meer wattie was.


TXT2

Ger Kikkert en Theo Oosterveer hielden vanuit hun flat recht boven het stationsplein, de buurt in de gaten.


TXT3

Een paar portieken verderop woont Kitty van Leeuwen.


TXT4

Terwijl Rijswijk west op de schop ging, verschoof er ook een en ander in het gemeentehuis. De oude politieke partijen krompen en Onafhankelijk Rijswijk groeide tot leverancier van twee wethouders. Dik Jense is een van hen.

TXT5

Het plan is nog niet klaar. Aan de zuidkant van de stationstunnel wordt nog gebouwd aan het Generaal Eisenhowerplein op de plek waar vroeger de spoorwegovergang over de Churchilllaan was. IBC Vastgoed heeft Mark Lucassen op het bouwmanagement gezet.


RESEARCH:

Afspraken:
- 10.00 uur: Paula Dangerman van Bloemenkiosk De Jacarande, Stationsplein 2.
Ze bestaat nu 12,5 jaar. Wil vertellen over hoe de boel er vroeger uitzag, hoe ze het voor mekaar heeft gekregen er weer terug te komen en wel op zo’n mooie plek voor het nieuwe station, en hoe ze de toekomst ziet. Want boze tongen beweren dat de echte ingang aan de andere zijde van het station gaat komen, en dat zit ze hartstikke verkeerd.
Zie ook p. 22 van de Feestfolder.
- 11.00 uur, Marc Lucassen van IBC Vastgoed bij het infocentrum in een van de bouwketen op het bouwterrein. Hij is projectmanager realisatie, en vervult een opdrachtgeversrol.
Let daar bij de maquette op de inrichting van de appartementen die gebouwd worden, want men moet er gemiddeld vier ton !! voor neertellen.
Hij is niet direct betrokken bij de appartementen (Appartementengebouw Tunneldek: 88 appartementen plus 1400 m2 winkels en/of horecafuncties), maar wel bij de ontwikkeling van Traffic Square: 6500 m2 plus 8500 m2 kantoorruimten, 100 m2 winkels, toegang tot het NS-station, parkeergarage en hotel met 80 kamers. Maar hij behoort er wel veel van af te weten.
Zie voor de nadere omschrijving van de projecten pagina 7 van de fax van IBC. Het meest vrolijk gaan we ons maken over punt c, de OV hal: de ruimte op het Tunneldek onder het kantoor tunneldek, bestemd voor o.m. uitgifte van kaartjes, o.a. voorzien van (rol)trappen en liften die verbinding geven naar de onder de hal gelegen NS perrons.
Lucassen moet de IBC-plannen toelichten. Omdat het tunneldak niet stevig genoeg is gaat de hele handel opgehangen worden aan een gigantisch buizenframe. Probleem met de appartementen kan zijn trillings- en geluidsoverlast. Het geheel schijnt gebouwd te zijn op een geveerde constructie, maar de geluidsoverlast schijnt 40 dB te zijn. Weinig, maar toch.... (als je vier ton voor een flatje hebt neergelegd). De appartementen worden superdeluxe afgeleverd, met design tegels, vaatwasser en luxe keuken etc. (zie daarvoor het infocentrum).
Zie ook pagina 8, punt 4.5: het casco van de OV hal moest voor de bouwvak van 1997 klaar zijn. Nou, dat redden ze volgens mij niet.
- 13.00 uur, Dick Jense, wethouder en loco-burgemeester, (Onafhankelijk Rijswijk), in de stationshal. Onafhankelijk Rijswijk zou de grootste lokale partij van Nederland zijn.
Jense moet de plannen van de gemeente toelichten en de kritiek pareren.
Laat hem over het station vertellen, en over tramlijn 17, die een doorn in het oog van Rijswijk schijnt te zijn. Iedereen lult erover. Jense was eerst tegenstander, maar heeft zich bij het besluit neergelegd, volgens de Tramlijn 17-folder. De tramlijn zou zo’n 120 miljoen gaan kosten, nu krijgen ze 80 miljoen, is sinds ca. 6 weken bekend. De overheid laat het dus afweten qua poen.
- 16.00 uur: De heer Oosterveer, Hoogkamerlaan 120.
Oosterveer is een beroemd inspreker, bekend van alle inspraakavonden en Radio West. Maar niet querulant.
Oosterveer woont ter hoogte van de piramide. Ook hij vond de piramide een blauwe maandag heel mooi, maar er steeds op uitkijkend en ‘s nachts geconfronteerd met 8 schijnwerpers is hij hem nu behoorlijk zat.
Een aantal punten die hij aanroert:
x Hij snapt niet dat er zo’n vreselijk duur station is neergezet door de NS terwijl het OV-knooppunt elders komt.
x De gemeente maakt mooie sier met het niet bebouwen van het tunneldak en de aanleg van een parkje met diverse recreatieve functies, maar in feite kon het dak niet bebouwd worden: niet stevig genoeg.
x De piramide is hoger geworden dan gepland. Daar gaat-ie nog eens over zeiken.
x De grond op het tunneldak behoort de NS. Toezicht behoort te geschieden door de NS. Dus als basketballende schoffies een bal door zijn ruit gooien moet hij bij de NS zijn.
x De herrie is verergerd doordat er meer sporen zijn gekomen. Niet doordat er meer treinen zijn gekomen, maar doordat ze harder kunnen rijden.
x Er komen parkeerproblemen in de buurt van de piramide. Het is een nogal ingewikkeld verhaal: NS zal plaatsen gaan claimen voor zijn reizigers, en daardoor zullen er belanghebbenden parkeerplaatsen moeten komen.
x Op termijn gaat het ministerie van VWS verdwijnen (1500 arbeidsplaatsen). Tramlijn 17 is berekend voor 50.000 mensen. Dat lukt nooit.
x Hij klaagt erover dat er eerst overleg was met de bewoners over elke spijker, en nu is dat helemaal gestopt.
- Mevrouw van Leeuwen, woonde voorheen in die enge hoek waar nu die appartementen gebouwd worden, maar is gelukkig vier jaar geleden verhuisd. Is nu buurvrouw van Oosterveer.
Haar man is een onteigende boer die nu treintaxi rijdt. Ze maakt zich druk over de drugsoverlast bij de speeltoestellen op het tunneldak, bruin gespuis dat zich er ophoudt en zelfmoorden.

Nog afspreken:
De Halve Maan: Wat gaat daarmee gebeuren? Drie jaar geleden is gepoogd hem weg te krijgen. Dat heeft een wethouder zijn kop gekost omdat hij de Halve Maan een te hoge oprotpremie had toegezegd. De kroegbaas hield de wethouder aan zijn afspraak, zeggende dat hij de toezegging op band had. Het bandje is nooit door iemand gehoord.

advertentie