De Plek 1-07-1997

De Slufter X=438/439, Y=60/59

De Plek 1-07-1997

De Slufter X=438/439, Y=60/59

Gif kan mooie dingen voortbrengen. Dat blijkt tussen de RD-coördinaten x=438/439 en y=59/60 waar de goorste plek van Nederland omringd is door een schitterend (aangelegd) duinlandschap met de naam Vogeleiland. Daaraan grenst een nog indrukwekkender stuk strand. Dus kijk niet achterom en let niet op het smakkende geluid van de sleephopperzuiger maar geniet van een spelende zeehond, een vrolijke vis die opspringt uit het schoon(lijkende) zeewater en trap vooral niet in een kwal. Op de Maasvlakte, tussen de RD-coördinaten x=438/439 en y=59/60 slaat het Rotterdamse havenbedrijf baggerspecie van klasse 2/3 op in de Slufter. In de nabij gelegen Papegaaiebek wordt klasse 4 vastgehouden totdat de meest ernstig verontreinigde elementen eruit zijn gesaneerd en er 'slechts' een verontreiniging overblijft van gradatie 3. Dan is ook deze bagger rijp voor de Slufter. Deze enorme put van 260 hectaren groot en 28 meter diep is en omringd door dijken met een hoogte van 24 meter. Al die troep wordt via de natuurlijke (rivier)weg aangevoerd en bezinkt in de Rotterdamse havens. In veel gebieden wordt er voor gepleit de natuur toch vooral zijn gang weer te laten gaan. Hier niet. De haven zou verzanden en Rotterdam zou nooit meer Wereldhaven zijn. Om de havens begaanbaar te houden, wordt jaarlijks zo'n 24 miljoen kuub slib weggebaggerd. En als de put vol is breidt het Havenbedrijf de Maasvlakte gewoon een stukkie uit en bouwt daarop weer een nieuwe put.

RESEARCH:

OFFICE MEMO De Plek en Maasvlakte 2 Date: 04-06-1997
Beste Marjilke en Nienke,
Het lukt me maar niet om telefonisch contact te krijgen. Vandaar deze e-mail. De Projectorganisatie Maasvlakte 2 is in de persoon van plaatsvervangend projectdirecteur, ir.Eelke Turkstra, is graag bereid mee te werken aan het programma De Plek.
De voorwaarde dat dit na de projectbeslissing van het kabinet plaatsvindt is jullie bekend. Probleem is dat de kabinetsbeslissing inmiddels van 13 naar 20 juni is verschoven en dat het zelfs niet onwaarschijnlijk is dat er pas 4 of 11 juli een besluit valt. Eelke Turkstra heeft mij een aantal dagen doorgegeven waarop hij met jullie kan afspreken: 24 juni tussen 9.30 -11.00 uur en 15.00 -17.00uur, 8 juli of 15 juli de hele dag. Mag ik spoedig van jullie vernemen hoe we een en ander regelen?
Met vriendelijke groet,

Tonny Wormer