De Plek 14-1--1997

Stratumseind in Eindhoven X=161/162, Y=384/383

De Plek 14-1--1997

Stratumseind in Eindhoven X=161/162, Y=384/383

"Het plasprobleem is het grootste probleem waarmee Stratumseind heeft te kampen. Oorzaak is het hoge bezoekersaantal van 30.000 mensen per weekeind, in combinatie met de bereikbaarheid van de wc's en de vervaging van de normen en waarden bij het uitgaanspubliek (zestien- tot twintigjarigen)." Na het verschijnen van het "projectplan Stratumseind" in 1994 heeft de gemeente Eindhoven het geplaagde gebied voorzien van plasunits, met een tankinhoud van 450 liter, goed voor 1500 plasbeurten, met een milieuvriendelijk deodorant. En er is een plasverbod ingesteld, dat bij overtreding wordt bestraft met een boete van fl 100,-.
De 59 horecagelegenheden in de 210 meter lange straat brachten nog meer problemen met zich mee zoals bergen gebroken glas, zwerfvuil, graffity, posters, lawaaioverlast, vechtpartijen en hard langsscheurende auto's. Bewoners, gemeente, politie, kroegbazen en winkeliers, allen kregen er schoon genoeg van en sloegen de handen ineen: naast de al genoemde pisbakken is de straat opnieuw vrolijk betegeld, is autoverkeer verboden, werden glasrekken geplaatst. Nog steeds trekt Stratumseind in de weekeinden zo'n 30.000 stappers, maar het is er weer gezellig.

Achtergrondinformatie:
Stratumseind is een stukje straat van 210 meter met 350 bewoners en 59 horeca-gelegenheden. Rond 1986 begon het wel heel erg te verpauperen. Er kwamen zo'n 30.000 bezoekers in de weekenden.
Iedereen was ontevreden: de brouwerijen, de café's, de klanten, de politie, de bewoners. Toen is de Vereniging Horeca Belangen, de VHS, opgericht en in december 1993 de Kwaliteitskring, waarin ca. 20 partijen (bewoners, winkeliers, caféeigenaren) zijn vertegenwoordigd en alle knelpunten worden doorgesproken. Die Kwaliteitskring komt maandelijks bijeen, en is op dit moment het belangrijkste instrument om de situatie in Stratumseind te beheersen en te verbeteren.
Jacques van der Meer, netwerkinspecteur van de politie Eindhoven, ijvert voor van alles:
- vergroting van de saamhorigheid, zelfredzaamheid, preventie, lik-op-stuk-beleid, organiseren van de mensen in de kwaliteitskring, vergroting van de communicatie onderling.
Volgens de leefmilieuverordening mochten er geen café's meer bijkomen. Nu weer wel, maar liever meer restaurants. Je ziet ook weer nieuwe initiatieven. Het publiek verbetert.
In 1994 is de straat opgeknapt, er is een pisverbod gekomen, er zijn pisbakken (waar moeten de meisjes heen?) geplaatst en glasrekken. En er wordt meer samengewerkt. Terrasjes, geen auto's meer.
Overgebleven winkels: schoenwinkel/reparateur Volksbelang, een slagerij, een bakker, Sanders groentewinkel, een paddowinkel, een Aziatisch voedselwinkel en een kantoorboekwinkel.
Doelstellingen van alle veranderingen waren: verbetering van de leefbaarheid, veiligheid, vergroting voorzieningenaanbod.

De uitzending gaat over hoe het was in de straat en wat er is veranderd, hoe dat is gegaan en of het een verbetering is.

Gesproken is met:
- Marco Aartsen, architect, eigenaar van Grand Cafe "Meneer van Dijk". Betrokken bij herinrichting van de straat en stikvol plannen.
Meneer van Dijk is een monument. Ze zijn net open, maar nog niet officieel geopend. Het was een oude gribus, en ze hebben het ingrijpend verbouwd. Hij probeert met dit café een verbreding van het publiek te bewerkstelligen: een katalysatorfunctie in dit revitaliseringsgebied. Een eindje verderop in de straat wil hij een 'stedelijke binnenruimte' creëren: buitenbar, podium, leuk bestraten, terassen, de muren aankleden, ism de horeca. Kortom, hij bruist van de plannen.

- De koster van de RK kerk: hij behartigt de belangen van de kerk in de Kwaliteitskring en probeert de stilte rond de kerk te handhaven.

- Peer van Mol.
Van Mol twee café's: Squale en Van Mol. Hij één van degenen die aanzet hebben gegeven tot veranderingen. Hij is bestuurslid van de VHS, Vereniging Horecabelangen Stratumseind.

- Sergio Ghitti van de Smart Shop.
Zij verkopen paddo's en andere middelen op natuurlijke basis uit de oudheid. Hij heeft ook een winkel in de Strijpsestraat. Het zijn energieopwekkende, slaapverwekkende of liedeslustverwekkende etc. middelen, die volgens Ghitti niet onder de opiumwet vallen omdat ze niet verslavend zijn en niet slecht voor de gezondheid. Volgens de gemeente is dat allemaal nog niet zo zeker, de Smart Shop wordt gedoogd en in overleg met het OM wordt uitgezocht hoe om te gaan met dit nieuwe fenomeen. Landelijk zijn er nu zo'n 100 van dit soort winkels, en men weet nog niet hoe hier juridisch mee om te gaan.

- Zus Heezemans van de sigarenzaak.
Zij heeft indertijd de groentezaak overgenomen, en er later een sigarenzaak van gemaakt: nu zo'n 35 jaar geleden. Zij kan mooi schetsen hoe de straat er vroeger uitzag: veel meer winkels. En hoe het eruit zag toen de straat op z'n ergst was.

- Marie-Sophie Sanders van Gerrit Sanders Groente-Fruit-Delicatessen.
Zij doen niet mee in de kwaliteitskring, en voor hen is het er de laatste jaren ook niet veel beter op geworden. Er waren veel meer winkels, maar langzamerhand is er niet veel meer over. Er kunnen ook geen auto's meer door de straat. Vijf jaar geleden is er een nieuw winkelcentrum gekomen een eindje verderop: de heuvel, of zoiets. Het winkelend publiek loopt niet meer door Stratumseind.

advertentie