De Plek 11-07-1995

*Delft I* X= 84/85 en Y= 448/3447

De Plek 11-07-1995

*Delft I* X= 84/85 en Y= 448/3447

Centraal in de vierkante kilometer staan vijf geplande parkeergarages. Volgens voostanders is de bouw noodzakelijk om de binnenstad leefbaar te houden. Tegenstanders gebruiken dezelfde argumenten, maar dan in hun strijd om aanleg te voorkomen. Op een van de plekken moet een oude beuk verhuizen voor parkerende auto's. In de Plek niet alleen parkeerproblematiek. Ook de rampgevoeligheid van de gemeente Delft komt aan bod. Dwars door de Delftse binnenstad loopt een hoge snelheidslijn. Ondertunneling van het spoor zou een oplossing kunnen bieden.
Sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar probeert een opmerkelijke politieke partij invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de stad. "Studenten Techniek in Politiek"(STIP) is met één zetel vertegenwoordigd, die als triobaan wordt ingevuld.


Professor Witsen bespiegelt voor en nadelen van een spoortunnel die onder de Spoorsingel door moet gaan.
Marjoke Roorda spreekt met Geert Huizing, Arjen Duinker, prof. Maurits Witsen en STIP-gemeenteraadslid Jean-Philippe Monod de Froideville.