De Plek 18-07-1995

*Delft II* X= 84/85 en Y= 448/447

De Plek 18-07-1995

*Delft II* X= 84/85 en Y= 448/447

Vorige week draaide De Plek vooral om de (im)mobiliteit van de binnenstad. Maar binnen de Delftse vierkante kilometer vallen meer dingen op.

Twee kleine musea, door particulier initiatief ontstaan, proberen het hoofd boven water te houden. In deze aflevering worden de krokodillen van het reptielenhuis Serpo hoorbaar gevoerd.
Het Medisch-farmaceutisch museum aan de Koornmarkt herbergt medische instrumenten, een oude apotheek en bibliotheek.
Ook opvallend in de binnenstad is het werk van de controleur Openbare Ruimte van de gemeente. Wie zich niet houdt aan de vergunningen voor terras, winkeluitstalling of reclameborden, krijgt een officiële waarschuwing en uiteindelijk zelfs een boete. De Plek gaat mee op inspectie en probeert daarnaast te achterhalen waarom het huisvuil in het centrum nog altijd niet gescheiden wordt opgehaald.

Marjoke Roorda spreekt met doctor Griffioen, de heren Berg, Kuipers en Verbeek en Serpo directeur Walter Getreuer.