De Plek 11-10-1994

*De Ruiten Aa* X=272/273 en Y=55/54

De Plek 11-10-1994

*De Ruiten Aa* X=272/273 en Y=55/54

De topografische kaart bij de tweede aflevering van het VPRO-programma de Plek klopt niet helemaal meer. U ziet de Ruiten-Aa zoals hij sinds de jaren 60 loopt: recht. Maar Klaas Vos ontdekt al wandelend dat er nu kronkels in de loop van het riviertje liggen.
Ook in Oost-Groningen is de boerenlobby tanende en worden natuurliefhebbers machtiger. Het waterschap Dollard-Zijlvest kwam terug op haar ideeën over de vochthuishouding in dit gebied, en "hermeanderiseerde" de Ruiten-Aa.
Dit project inspireerde een aantal kunstenaars tot het maken van o. a. beelden, gedichten, foto's en muziek voor de kunstmanifestatie 'Beek in Beeld'. Adriaan Nette vertelt over zijn "Theater van de Natuur" en loopt een eindje op met Klaas Vos.