De Plek 1-11-1994

*Port Zélande* X= 49/50 en Y= 420/419

De Plek 1-11-1994

*Port Zélande* X= 49/50 en Y= 420/419

Op het voormalig werkeiland De Kabbelaarsbank, halverwege de Brouwersdam, ligt nog net op het grondgebied van de provincie Zuid-Holland, ligt sinds 1990 het recreatie-bungalowpark Port Zélande.
Aanvankelijk zouden de vakantiewoningen individueel verkocht worden, maar tegenvallende belangstelling deden de projectontwikkelaar Coltof c. s. besluiten het project in zijn geheel aan Gran Dorado te verkopen.
Verzet van natuurbeheerders of andere organisaties tegen de bouw is er nauwelijks geweest. Waarschijnlijk omdat het stuk land toch al kunstmatig was aangelegd en eigenlijk niet meer was dan een herinnering aan de Deltawerken.
De provinciale en gemeentelijke overheid is tevreden. Een nieuwe toeristische voorziening is gerealiseerd en de toeristen- en onroerendgoedbelasting zorgt voor een extra inkomstenbron.

advertentie