De Plek 13-12-1994

*Dronten-Zuid* X= 177/178 en Y= 503/502

De Plek 13-12-1994

*Dronten-Zuid* X= 177/178 en Y= 503/502

Het 30.000 inwoners tellende Dronten werd in 1972 de eerste zelfstandige gemeente van het in 1957 drooggevallen Oostelijk-Flevoland.
Naar een ontwerp van Ir. J. van Tol werd het dorp oorspronkelijk in een carré gebouwd. Uitbreidingen in zuidelijke en binnenkort in noord-westelijke richting hebben deze vorm doen verwateren.
De topografische kaart is niet meer actueel. Het centrale deel van de plek is inmiddels bebouwd en ten zuiden van de Dronterweg, op 130 bunder aan de landbouw onttrokken grond, wordt een 'Golfresidentie' aangelegd.
Jaarlijks komen er in Dronten 400 woningen bij en de nieuwe bewoners worden gemakkelijk opgenomen in de gemeenschap van dit 'nieuwe' land. Ook het aantal bedrijven neemt gestaag toe, aangezien er nog volop ruimte is in de jongste provincie van Nederland.

advertentie