De Plek 11-04-1995

*Beilen* X= 231/232 en Y= 543/542

De Plek 11-04-1995

*Beilen* X= 231/232 en Y= 543/542

Honderdvijfenzeventig jaar geleden werd het toenmalige dorppje Beilen door een brand voor het grootste deel verwoest.
Het bleef sinds die tijd niet bij wederopbouw alleen. Het dorp groeide gestaag, maar komt nu haar eigen grenzen aan de groei tegen.

Beilen ligt planologisch gezien binnen een "looprek", gevormd door de A28, de N381, de spoorlijn en de Beilerstroom. Dit rek is zo goed als vol gebouwd.
In de structuurschets is nog wel ruimte gereserveerd voor uitbreiding van het aantal woonhuizen, maar voor nieuwe bdrijven is geen plaats meer. Duis blijven de grootste werkgevers waarschijnlijk ook de komende jaren beperkt tot de supermarkt-keten De Boer, het melkroduktenbedrijf Domo en het psychiatrisch ziekenhuis "Beileroord". Dat laatste ligt centraal in deze vierkante kilometer.

advertentie