De Plek 13-06-1995

*Verdronken Land van Saeftinghe* X=66/67 en Y=375/374

De Plek 13-06-1995

*Verdronken Land van Saeftinghe* X=66/67 en Y=375/374

Het land van Saeftinghe verdronk toen lang geleden de dijken langs de Westerschelde-mond niet opgewassen bleken tegen het stijgende water. Lamsoor en Zeekraal vormen naast zoutbestendige grassen de begroeiing van het buitendijks schorren-gebied.Voor natuurliefhebbers en watersporters is het gebied van onschatbare waarde.
Ondanks de vrije werking der getijden geeft het land toch nog een agrarische opbrengst. De schaapherders leveren "pré salé"lamsvlees, de genoemde gewassen worden als exclusieve groenten in de Randstad verkocht.
En... ook hier blijkt de grond weer oude geheimen te bewaren.

advertentie