De Plek 20-06-1995

*Hellevoetsluis* X= 68/69 en Y=427/426

De Plek 20-06-1995

*Hellevoetsluis* X= 68/69 en Y=427/426

Het kanaal door Voorne -in 1830 in opdracht van Willem I gegraven- mondt aan de zuidkant uit in de haven van Hellevoetsluis. In de periode dat Rotterdam door verzanding niet erg toegankelijk was, kwamen hier de grote koopvaardij-schepen aan; tot de ingebruikneming van de Nieuwe Waterweg in 1872.
Ook de Koninklijke Marine verbleef lange tijd in Hellevoetsluis; tot de nieuwe basis in de jaren twintig in Den Helder in gebruik werd genomen.
Vlak voor WO II werd in het oude vestinggedeelte van de stad een van de Nederlandse kampen ingericht, waar Joodse vluchtelingen uit vooral Duitsland werden ondergebracht. Deze opvang functioneerde totdat de nieuwe kampen in Hoek van Holland en later Westerbork in 1939 van start gingen.
Binnen de vierkante kilometer worden in 1995 asielzoekers opgevangen op een boot in het Haringvliet, in afwachting van een meer permanent onderkomen in een ander deel van de stad....

advertentie