Argos

De kwaliteit van het asielbeleid

Argos

De kwaliteit van het asielbeleid

Deze aflevering is geheel gewijd aan de kwaliteit van het asielbeleid in Nederland.

STUDIOGESPREKKEN (12:13 uur) met:
- Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman;
- Marq Wijngaarden, advocaat van de Russische activist Aleksandr Dolmatov, die zelfmoord heeft gepleegd in het detentiecentrum in Rotterdam;
- Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland.
Gespreksonderwerpen zijn:
- de hongerstaking van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen in het detentiecentrum in Rotterdam. Enkelen weigeren ook te drinken. De actie is gericht tegen de opsluiting en de in hun ogen inhumane behandeling. Brenninkmeijer vindt de actie legitiem omdat de detentie inhumaan en geestdodend is;
- de uitspraak van de Raad van State over het gebruik van dwangvoeding. Volgens Wijngaarden hebben de illegalen een bewuste keus gemaakt en dan is het de vraag of dwangvoeding mag worden opgelegd. Brenninkmeijer wijst op het zelfbeschikkingsrecht van de hongerstakers. Ingrijpen op medische gronden om overlijden te voorkomen is begrijpelijk. Ingrijpen op grond van de hongerstaking niet. Kuipers ziet de hongerstaking als een teken van onmacht. De actie kan worden gestopt als de illegalen een lichter regime krijgen opgelegd;
- 40 procent van de asielverzoeken wordt gehonoreerd blijkt uit het jaarverslag van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Dit is hoger dan in andere Europese landen. Volgens Kuipers zijn de erkenningspercentages niet te vergelijken omdat elk land een ander soort asielzoeker heeft. Volgens Wijngaarden is het makkelijk om voor asiel in aanmerking te komen als asielzoekers tot een groep behoren die beleidsmatig is vastgesteld. Elke aanvraag die daarbuiten valt wordt door de IND streng beoordeeld en dan is het percentage lager dan in andere Europese landen;
- de IND-beoordeling van een asielaanvraag. Kuipers legt uit hoe de bestaande asielprocedure werkt. Brenninkmeijer vindt het een gemiste kans dat vluchtverhalen niet worden opgenomen om de aannemelijkheid van het verhaal beter te kunnen inschatten. Ook een rechter aanwezig te laten zijn bij de verhoren is een optie. Volgens Wijngaarden werkt de huidige marginale toetsing door de rechter niet omdat de rechter geen inhoudelijk onderzoek mag doen wat volgens het Europese Hof wel moet. De Raad van State heeft de marginale toetsing ingevoerd omdat IND-ambtenaren deskundig zijn en rechters niet;
- de asielprocedure van Aleksandr Dolmatov. Volgens Wijngaarden heeft de IND een inschattingsfout gemaakt over de risico's bij terugkeer. De dienst heeft geen idee wat het Russische beleid is t.a.v. deelname aan betogingen van de oppositie. Kuipers bevestigt dat de Nederlandse overheid nogal naïef is over veiligheidssituaties in landen als Rusland, Somalië of China;
- afschaffen van onderdelen in het toetsingsbeleid. Wijngaarden wil af van de pok-toets (de Positieve Overtugings Kracht) en van de marginale toetsing door rechters. Kuipers wil afschaffing van detentie van asielzoekers aan de grens omdat dat tegen de rechten van de mens indruist. Brenninkmeijer pleit nogmaals voor het opnemen van verhoren van vluchtelingen.
ARCHIEFMATERIAAL:
- (12:24 uur) overzicht van de asielprocedures van Zivko Kosanovic uit Servië (vermoord), Aleksandre Dolmatov uit Rusland (zelfdoding), hongerstakende asielzoeker uit Kameroen (verblijfsvergunning);
- (12:44 uur) interview met IND-ambtenaar Pieter van Reenen.

Presentatie: Max van Weezel.