Interview

Interview

Afgelopen maandag maakte TPG, de opvolger van PTT-Post, de jaarcijfers bekend en die mochten er wezen volgens TPG-topman Peter Bakker: een verdubbeling van de winst tot 667 miljoen euro ten opzichte van 2003. En nadere analyse van de cijfers laat nog iets opmerkelijks zien: hoewel het volume van de post in Nederland daalt, stijgt de winst ook in die sector. Sterker nog, het is nog steeds de grootste winstmaker van TPG.

Een gesprek over Tante Pos, maar ook over het overkoepelende bedrijf TNT (dat ook doet in expres en logistiek), over de overnameplannen in Europa, over de ambities in China en over de samenwerking tussen TNT en het World Food Programme van de Verenigde Naties.
---

Vorig jaar presenteerde het kabinet de Nota Ruimte, over de inrichting van ons land. Daarin kregen gemeenten en provincies meer zeggenschap. Maar het is niet altijd duidelijk wie het van die twee het echt voor het zeggen heeft, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. In de Achterhoek leidt dat nu tot problemen. De provincie heeft in het Streekplan voor Gelderland regels opgesteld voor het omzetten van agrarische gebouwen (stallen en schuren) in woningen en bedrijven. En als een boer ophoudt met werken, mag hij de helft van zijn grond voor nieuwe, niet agrarische bestemmingen gebruiken. De rest wordt teruggegeven aan de natuur.
De gemeenten in de Achterhoek zijn het daar niet mee eens. Zij willen zelf kunnen bepalen wat er met de vrijgekomen grond gaat gebeuren. Geen strenge regels van de provincie, baas in eigen gemeente is het devies. Verslaggever Teun van de Keuken toog naar de gemeente Berkelland, sprak daar met waarnemend burgemeester Aaltina Evenhuis en bezocht samen met Volkert Vintges van de Gelderse Milieufederatie een stal.
---

Waar het nu om gaat is dat Paul Cliteur, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Leiden en VVD-denker, Nederland een 'failed state' noemt, omdat Nederland in staat van anarchie verkeert. Gerard Legebeke praat met Cliteur.
---

advertentie