Interview

Interview

Een christelijk begin deze ochtend: De Reli Gedichten Lijn (0909-4334248) komt aan de orde. Via de telefoon kun je in april dagelijks religieuze poëzie beluisteren. Vertegenwoordigers van diverse godsdiensten in Nederland zullen de gedichten kiezen en voorlezen. Medewerking verlenen o.a. Kardinaal Simonis, de broers Nico en Carel ter Linden, Jacobine Geel, Ruber Bar Ephraim, Abdullah Haselhoef en anderen.
Onze keus is gevallen op het gedicht 'Dagsluiting', geschreven door Reve en
voorgelezen door Ds. Carel ter Linden.
---

'Iemand die zich nooit door modieuze, tijdgebonden ideëen heeft laten meeslepen, altijd heel rustig en redelijk is. Met een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Die zich concentreert op vraagstukken die in onze samenleving heel belangrijk zijn.'

De jury van de Van Praag-prijs kwam superlatieven te kort om de winnaar, socioloog Kees Schuyt, te typeren. De prijs, ingesteld door het Humanistisch Verbond, werd hem deze week toegekend. Schuyt was tot voor kort lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en columnist voor de Volkskrant. Hij roerde zich in die posities in het maatschappelijke en intellectuele debat. Niet zelden spitste hij zich daarbij toe op normen en waarden in de samenleving, op afnemende tolerantie en op het anti-intellectuele klimaat. Sinds hij lid is van de Raad van State moeten we zijn analytische pen in de krant missen. Teun van de Keuken in gesprek met Kees Schuyt.
---

Waar het nu om gaat is dat de Raad voor Cultuur gisteren een advies heeft uitgebracht aan staatssecretaris Medy van der Laan over de toekomst van de publieke omroep. Alle aandacht ging uit naar de opvatting van de Raad dat één van de drie publieke televisienetten zou moeten verdwijnen. Maar de Raad wil ook dat van de vijf publieke radiozenders er maar drie overblijven. En dáárover praat Gerard Legebeke met Gerard Hulshof, die in de Raad voor Cultuur is belast met mediazaken.
---

advertentie