Interview

Interview

Volgende week dinsdag verschijnt bij uitgeverij L.J. Veen het boek 'Rechtvaardigen onder de Volkeren, Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden'. In dat boek zijn, voor het eerst in het Nederlands, de korte geschiedenissen gebundeld van de ongeveer 4500 Nederlanders die tot 1999 de Yad Vashem onderscheiding kregen voor hulp aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn er ruim 4900 Nederlanders die zich Rechtvaardige onder de Volkeren zouden mogen noemen; een term uit het Joodse boek der wijsheid - de Talmoed - die al generaties lang gebruikt wordt om niet-Joden te karakteriseren die een gunstige houding hebben ten opzichte van Joden.

Je komt voor zo’n onderscheiding in aanmerking wanneer je door anderen wordt voorgedragen en op basis van onder meer een getuigenis van overlevenden van de Jodenvervolging. Een gesprek met Rutger Matthijssen. Hij heeft in 1974 de Yad Vashem-onderscheiding ontvangen voor zijn activiteiten voor het Utrechts Kindercomité, dat Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog aan onderduikadressen hielp.

** De volledige boektitel is: 'Rechtvaardigen onder de Volkeren - Nederlanders met een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden'. Uitgegeven bij L.J. Veen i.s.m. het NIOD (Amsterdam). Het ISBN-nummer is: 90 204 0278 1.
Het boek wordt aanstaande dinsdag (19 april) om 16.30 uur gepresenteerd in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door minister-president Balkenende.

In Rechtvaardigen onder de Volkeren is de schijnwerper gericht op de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog geprobeerd hebben joden te beschermen. Sinds begin jaren zestig konden zij in aanmerking komen voor erkenning als 'Rechtvaardige onder de Volkeren'. Deze titel wordt verleend door het in Jeruzalem gevestigde Yad Vashem, dat in 1953 is opgericht ter nagedachtenis aan de joden die tijdens de Holocaust zijn vermoord.

The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations verschijnt in alle landen die door nazi-Duitsland zijn bezet. De Nederlandse editie wordt ingeleid door dr. Jozeph Michman en dr. Bert Jan Flim. Dit boek bevat in alfabetische volgorde de namen van deze mannen en vrouwen, gevolgd door korte persoonlijke geschiedenissen. Het kan worden gezien als een eerbetoon aan al die Nederlanders die in de oorlogsjaren een meer dan gemiddelde moed hebben betoond.
---

Waar het nu om gaat is dat de top van Nuon een buitensporig hoge beloning ontvangt. Nico Jan Wijsman, PvdA-gedeputeerde in de provincie Gelderland - en dat is de grootste aandeelhouder van Nuon, wil stappen ondernemen tegen die exorbitante salariëring. Maar hoe effectief zijn zijn voornemens? Gerard Legebeke praat met Wijsman.
---

advertentie