Interview

Interview

Drie jaar celstraf met dwangverpleging - dat is de eis van het Openbaar Ministerie tegen Sonja de J., de moeder van Savannah, het meisje dat overleed na zware mishandeling door haar moeder en stiefvader.
'Verbijsterend laag', noemt LPF-Kamerlid Joost Eerdmans deze eis. 'Hiermee wordt opnieuw bewezen dat het OM de gevoelens in de samenleving over gruwelijke zaken niet durft te vertalen in een navenante strafeis', aldus de justitiewoordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat Eerdmans zich uitspreekt over strafzaken die nog onder de rechter zijn. Hij wil af van het taboe op uitspraken van politici over de rechterlijke macht en werkt nu aan een plan waarmee het Openbaar Ministerie onder sterkere controle komt te staan van de politiek. Waarom dat nodig is en hoe die nieuwe verhouding tussen justitie en politiek er uit moet zien, vragen wij deze ochtend aan Eerdmans. Met een reactie van Sybrand Buma, Tweede Kamerlid voor het CDA.
---

Waar haalt Nederland in de toekomst haar energie vandaan? Uit fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen; uit duurzame bronnen, zoals wind-en zonne-energie of gaat kern-energie in Nederland een grote rol spelen? Of moeten we gewoonweg veel zuiniger met energie omgaan?
Het kabinet komt eind deze maand met het zogenoemde 'Energierapport', waar de doelen voor de komende vier jaar worden geschetst. Vooruitlopend daarop praat Elles de Bruin met Marius Enthoven. Hij is lid van de Energieraad, een onafhankelijk orgaan dat het kabinet adviseert.
---

advertentie